Realizując projekt i upowszechniając jego rezultaty należy dzielić się rezultatami w taki sposób, aby inne organizacje, grupy docelowe chciały z niego skorzystać. Będzie wówczas można mówić o wielkim sukcesie projektu.

Upowszechnianie rezultatów projektów

Każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechnianie rezultatów projektów jest sposobem na przedstawienie tej pracy i pochwalenie się osiągniętymi wynikami. Dzielenie się rezultatami umożliwia także dotarcie z informacją o swojej działalności oraz o programie Erasmus+ do szerszej grupy odbiorców. Dodatkowo:

  • upowszechnia wiedzę;
  • rozszerza wpływ organizacji;
  • wywiera wpływ na politykę i praktykę;
  • rozwija nowe partnerstwa;
  • podnosi prestiż organizacji/instytucji.
Każdy wnioskodawca jest proszony we wniosku o przedstawienie swoich planów dotyczących działań upowszechniających. W przypadku gdy projekt zostanie wybrany do dofinansowania, beneficjent będzie zobowiązany do realizacji przedstawionych założeń.Obok upowszechniania, które zdefiniowane jest jako rozprzestrzenianie na szeroką skale, beneficjent powinien również pamiętać o takich działaniach jak: definiowanie rezultatów, kreacja narzędzi upowszechniających, zapewnienie rezultatom trwałości oraz ewaluacja projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi elementami upowszechniania. Ich prawidłowe zaplanowanie przyniesie realizatorom projektów wiele korzyści.

Więcej »

Rezultaty

Sukcesem dobrze zaplanowanego upowszechniania rezultatów jest określenie potencjalnych rezultatów już na samym początku tworzenia projektu. Więcej »

Narzędzia upowszechniania

W dobie mediów społecznościowych oraz szerokich możliwości promocyjnych, kreacja odpowiednich narzędzi to bardzo ważny aspekt procedu upowszechniania rezultatów. Więcej »

Trwałość rezultatów

Każdy rezultat ma swoją trwałość. Ważne aby podejmować takie działania, które pomogą je długofalowo upowszechniać oraz docierać do szerokiej grupy odbiorców. Więcej »

Ewaluacja

Dobrze zaplanowana ewaluacja to działania podejmowane nie tylko bezpośrednio po zakończeniu projektu, ale również na etapie jego realizacji. Więcej »

Aktualności (zobacz wszystkie)

Zapraszamy do udziału w nowym szkoleniu internetowym, kontynuującym cykl webinariów upowszechniających

Już 9 listopada zapraszamy do udziału w nowym szkoleniu internetowym, kontynuującym  cykl webinariów upowszechniających. Tematyką najbliższego webinarium jest:  Prawo w działaniach promocyjnych. W trakcie webinarium…

Czytaj dalej
EDUinspirator 2018 – nominacje

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób nominowanych w konkursie EDUinspirator 2018  Szkolnictwo wyższe Dorota Bociąga (Łódź) Dominika Średnicka-Tober (Żelechów) Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz (Wrocław) Lidia Pokrzycka…

Czytaj dalej
Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+

Informujemy, że ruszyła kolejna edycja badań dotyczących funkcjonalności Platformy Rezultatów Projektów Erasmus+ Zapraszamy wszystkich użytkowników platformy do wypełnienia ankiety. Otrzymane opinie pomogą w dalszym rozwoju…

Czytaj dalej