Realizując projekt i upowszechniając jego rezultaty należy dzielić się rezultatami w taki sposób, aby inne organizacje, grupy docelowe chciały z niego skorzystać. Będzie wówczas można mówić o wielkim sukcesie projektu.

Upowszechnianie rezultatów projektów

Każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechnianie rezultatów projektów jest sposobem na przedstawienie tej pracy i pochwalenie się osiągniętymi wynikami. Dzielenie się rezultatami umożliwia także dotarcie z informacją o swojej działalności oraz o programie Erasmus+ do szerszej grupy odbiorców. Dodatkowo:

  • upowszechnia wiedzę;
  • rozszerza wpływ organizacji;
  • wywiera wpływ na politykę i praktykę;
  • rozwija nowe partnerstwa;
  • podnosi prestiż organizacji/instytucji.
Każdy wnioskodawca jest proszony we wniosku o przedstawienie swoich planów dotyczących działań upowszechniających. W przypadku gdy projekt zostanie wybrany do dofinansowania, beneficjent będzie zobowiązany do realizacji przedstawionych założeń.Obok upowszechniania, które zdefiniowane jest jako rozprzestrzenianie na szeroką skale, beneficjent powinien również pamiętać o takich działaniach jak: definiowanie rezultatów, kreacja narzędzi upowszechniających, zapewnienie rezultatom trwałości oraz ewaluacja projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi elementami upowszechniania. Ich prawidłowe zaplanowanie przyniesie realizatorom projektów wiele korzyści.

Więcej »

Rezultaty

Sukcesem dobrze zaplanowanego upowszechniania rezultatów jest określenie potencjalnych rezultatów już na samym początku tworzenia projektu. Więcej »

Narzędzia upowszechniania

W dobie mediów społecznościowych oraz szerokich możliwości promocyjnych, kreacja odpowiednich narzędzi to bardzo ważny aspekt procedu upowszechniania rezultatów. Więcej »

Trwałość rezultatów

Każdy rezultat ma swoją trwałość. Ważne aby podejmować takie działania, które pomogą je długofalowo upowszechniać oraz docierać do szerokiej grupy odbiorców. Więcej »

Ewaluacja

Dobrze zaplanowana ewaluacja to działania podejmowane nie tylko bezpośrednio po zakończeniu projektu, ale również na etapie jego realizacji. Więcej »

Aktualności (zobacz wszystkie)

Relacja ze szkolenia „Budowanie wizerunku organizacji opartego na jej sukcesie”

Kiedy w jednym miejscu spotyka się tak wielu inspirujących ludzi musi wydarzyć się coś niezwykłego! W weekend 20-22 maja w Konstancinie-Jeziornie odbyło się szkolenie „Budowanie…

Czytaj dalej
Relacja ze spotkania „Podziel się sukcesem! Upowszechnianie rezultatów projektów w programie Erasmus+”

Czym różni się rezultat od produktu? Jak opowiadać o rezultatach swojego projektu, by dotrzeć do najważniejszych odbiorców? Co oznacza trwałość rezultatów projektu? Na te pytania…

Czytaj dalej
Realizujesz projekt edukacyjny? Nie jesteś pewien jak upowszechniać rezultaty? Mamy dla Ciebie nowe narzędzie!

Plakat „Planuj i upowszechniaj rezultaty projektów” ułatwi planowanie procesu upowszechniania rezultatów w projektach edukacyjnych. Realizatorzy projektów, wpisując w odpowiednie rubryki kolejno: rezultaty projektu, przedstawicieli grup…

Czytaj dalej