Dokumenty programu Erasmus+

Zaproszenie do składania wniosków / Umowy / Stawki / Wyniki konkursu wniosków / InstrukcjeKomunikaty NA / Archiwum eForms

Zaproszenie do składania wniosków

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. [PL] [EN]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 [PL] [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2017 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL] [EN]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Sprostowanie do Przewodnika po programie Erasmus+ z dn. 15.12.2015 r. [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL][EN]
 • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 22.10.2015) [PL] [EN]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN] (dotyczy konkursu wniosków 2014)
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
 • Zmiany z dn. 23.10.2014 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]
 • Zmiany z dn. 4.02.2015 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
 • Sprostowanie do „Zaproszenia do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+” [PL] [EN]


Umowy

 • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
 • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu multi-beneficiary [PDF]

Wszystkie dokumenty związane z umowami finansowymi dla poszczególnych sektorów znajdują się na podstronie dokumentów danego sektora (wybór sektora w menu po prawej stronie).

 • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
 • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu multi-beneficiary [PDF]

Wszystkie dokumenty związane z umowami finansowymi dla poszczególnych sektorów znajdują się na podstronie dokumentów danego sektora (wybór sektora w menu po prawej stronie).

Warunki ogólne umowy finansowej oraz wszystkie pozostałe dokumenty związane z umowami finansowymi dla konkursu wniosków 2014 dla poszczególnych sektorów znajdują się na podstronie dokumentów danego sektora (wybór sektora w menu po prawej stronie).

 

Stawki w programie Erasmus+

 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Szkolnictwo wyższe [PDF]


Wyniki konkursu wniosków

Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ | 23-11-2016 [PDF]

Edukacja szkolna

 • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
 • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 31 marca 2016 r. [PDF]

Kształcenie i szkolenia zawodowe

 • Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
 • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 31 marca 2016 r. [Komunikat 1] [Komunikat 2]
 • Wyniki oceny wniosków o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2016-2020 w ramach programu Erasmus+ [PDF]

Szkolnictwo wyższe

 • Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników (kraje programu) – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
 • Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników (kraje partnerskie, KA107) – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
  • Informacja o wynikach oceny wniosków KA107-2016 [PDF]
  • Comments on the KA107-2016 selection results [PDF]
 • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 31 marca 2016 r. [PDF]

Edukacja dorosłych

 • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
 • Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne – termin 31 marca 2016 r. [PDF]
 • Zatwierdzenie do realizacji wniosków umieszczonych na liście rezerwowej – konkurs wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych w programie Erasmus+ w roku 2016 [PDF]
 • Zatwierdzenie do realizacji wniosków umieszczonych na liście rezerwowej – konkurs wniosków złożonych w ramach w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych w programie Erasmus+
  w roku 2016 [PDF]

Młodzież

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
 • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 2 lutego 2016 r. [PDF]
 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 26 kwietnia 2016 r. [PDF]
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 26 kwietnia 2016 r. [PDF]
 • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 26 kwietnia 2016 r. [PDF]
 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 4 października 2016 r. [PDF]
 • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 4 października 2016 r. [PDF]
 • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 4 października 2016 r. [PDF]

Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ | 16-06-2014 [PDF]

Edukacja szkolna

 • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej (KA101) – termin 4 marca 2015 r. [PDF]
 • Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne – termin 31 marca 2015 r. [PDF]

Kształcenie i szkolenia zawodowe

 • Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry – termin 4 marca 2015 r. [PDF]
 • Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne – termin 31 marca 2015 r. [Komunikat 1] [Komunikat 2]
 • Wyniki oceny wniosków o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2015-2020 w ramach programu Erasmus+ [PDF]

Szkolnictwo wyższe

 • Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników (kraje programu, KA103) – termin 4 marca 2015 r.[PDF]
 • Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników (kraje partnerskie, KA107) – termin 4 marca 2015 r.[PDF]
 • Akcja 1. Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi – druga runda, termin 24 września 2015 r. [PDF]
 • Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne – termin 31 marca 2015 r. [PDF]

Edukacja dorosłych

 • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych (KA104) – termin 4 marca 2015 r. [PDF]
 • Zatwierdzenie do realizacji wniosków umieszczonych na liście rezerwowej w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych w roku 2015 | 12-10-2015 [PDF]
 • Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne [PDF]

Młodzież

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 4 lutego 2015 r.[PDF]
 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 30 kwietnia 2015 r. [PDF]
 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 1 października 2015 r. [PDF]
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 4 lutego 2015 r. [PDF]
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 30 kwietnia 2015 r. [PDF]
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 30 kwietnia 2015 r. [PDF]
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 1 października 2015 r. [PDF]
 • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 4 lutego 2015 r. [PDF]
 • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 30 kwietnia 2015 r. [PDF]
 • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 1 października 2015 r. [PDF]

Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ | 16-06-2014 [PDF]

Edukacja szkolna

 • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej – termin 24 marca 2014 r.[PDF]
 • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 30 kwietnia 2014 r.[PDF]
 • Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół – termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]

Kształcenie i szkolenia zawodowe

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 24 marca 2014 r. [PDF]
 • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]

Szkolnictwo wyzsze

 • Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych – termin 24 marca 2014 r.[PDF]
 • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]
 • Zatwierdzenie do realizacji wniosków umieszczonych na liście rezerwowej – konkurs wniosków złożonych w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Szkolnictwo wyższe w roku 2014. | 06-11-2014 [PDF]

Edukacja dorosłych

 • Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych – termin 24 marca 2014 r.[PDF]
 • Zatwierdzenie do realizacji wniosków umieszczonych na liście rezerwowej w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych w roku 2014 | 03-09-2014 [PDF] | 22-10-2014 [PDF]
 • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]

Młodzież

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 24 marca 2014 r.[PDF]
 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 24 marca 2014 r.[PDF]
 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna- termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]
 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 1 października 2014 r.[PDF]
 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna – termin 1 października 2014 r. [PDF]
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 1 października 2014 r. [PDF]
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – termin 1 października 2014 r.[PDF]
 • Akcja 3. Rozwój polityki młodzieżowej – termin 30 kwietnia 2014 r. [PDF]
 • Akcja 3.Rozwój polityki młodzieżowej – termin 1 października 2014 r. [PDF]

 

Instrukcje

 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]

 

 

Komunikaty Narodowej Agencji Programu Erasmus+

 • Komunikat NA (1-2016) Informacja o podziale środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2016 | 22-01-2016 [PDF]
 • Komunikat NA (2-2016) dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ | 22-01-2016 [PDF]
 • Komunikat NA (3-2016) Nieformalne grupy młodzieży, jako beneficjent programu Erasmus+ | 17-09-2015 [PDF]
 • Komunikat NA (4-2016) Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych aplikujących o dofinansowanie w konkursach w ramach programu Erasmus+ | 31-05-2016 [PDF]
 • Komunikat NA (5-2016) Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych | 24-11-2016 [PDF]
 • Komunikat NA (6-2016) Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ | 23-11-2016 [PDF]
 • Komunikat NA (7-2016) Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ | 15-12-2016 [PDF]
 • Komunikat NA (8-2016) Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ | 15-12-2016 [PDF]
 • Komunikat NA (9-2016) Komunikat NA dotyczący nieformalnych grup młodzieży jako beneficjenta programu Erasmus+ | 15-12-2016 [PDF]
 • Komunikat NA (10-2016) Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych | 15.12.2016 [PDF]


 • Komunikat NA (1-2015) dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ | 22-01-2015 [PDF]
 • Komunikat NA (2-2015) Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych | 20-01-2015 [PDF]
 • Komunikat NA (3-2015) Wykaz dokumentów, które instytucje są zobowiązane załączyć do rejestracji w Systemie URF |22-01-2015 [PDF]
 • Komunikat NA (4-2015) Komunikat dotyczący ograniczonych środków finansowych w terminie R3 | 28-08-2015 [PDF]
 • Komunikat NA (5-2015) Nieformalne grupy młodzieży, jako beneficjent programu Erasmus+ | 17-09-2015 [PDF]
 • Komunikat NA (6-2015) Terminy składania wniosków w programie Erasmus+ w 2016 r. | 22-10-2015 [PDF]
 • Komunikat NA (7-2015) Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF] | 10-11-2015
 • Komunikat NA (8-2015) Języki w jakich mogą być składane wnioski w ramach Programu Erasmus+ [PDF]

 • Komunikat NA (2-2014) Terminy składania wniosków w programie Erasmus+ w 2014 r. [PDF]
 • Komunikat NA (3-2014) Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
 • Komunikat NA (4-2014) Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Szkolnictwo wyższe [PDF]
 • Komunikat NA (5-2014) Wykaz form prawnych instytucji (uczestników) z podziałem na właściwe formularze Legal Entity Form [PDF]
 • Komunikat NA (6-2014) Wykaz dokumentów, które instytucje są zobowiązane załączyć do rejestracji w Systemie URF [PDF]
 • Komunikat NA (7-2014) Założenia dotyczące ochrony prywatności. Projekty złożone w ramach Programu ERASMUS+ – dane przechowywane i przetwarzane w programie EplusLink oraz formularzach elektronicznych [PDF – wersja polska] [PDF – wersja angielska]
 • Komunikat NA (8-2014) Zmiana statusu Konfederacji Szwajcarskiej w Programie Erasmus + [PDF]
 • Komunikat NA (9-2014) Wytyczne dotyczące statusu Szwajcarii w programie Erasmus+ oraz programach „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu” [PDF]
 • Komunikat NA (10-2014) Oświadczenie w sprawie odpłatnych szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy z programów wspierających edukację, szkolenia, młodzież i sport [PDF]
 • Komunikat NA (11-2014) Oświadczenie w sprawie publikacji polskojęzycznej wersji „Przewodnika po programie Erasmus+” [PDF]
 • Komunikat NA (12-2014) Terminy składania wniosków  – przedłuzenie terminu składania wniosków w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” programu Erasmus+ | 14-03-2014  [PDF]
 • Komunikat NA (13-2014) Oświadczenie w sprawie odpłatnych szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy z programu Erasmus+ oraz płatnego dostępu do informacji na temat programów edukacyjnych UE | 12-06-2014  [PDF]
 • Komunikat NA (14-2014) Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ | 16-06-2014  [PDF]
 • Komunikat NA (15-2014) Terminy składania wniosków w programie Erasmus+ w 2015 r. | 24-10-2014 [PDF]


Archiwum formularzy elektronicznych eForm


2016

 

 

2015

2014

2016

 

 

2015

2014

 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej” [PL] [EN]
 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych” [PL] [EN]
 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego” [PL] [EN]
 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych” [PL] [EN]
 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz młodzieży” [PL] [EN]
 • Wniosek eForm „Partnestwa strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji” [PL] [EN]
 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą” [PL] [EN] | tura z dn. 1 października

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback