Akcja 1


Mobilność edukacyjna
Wyjazdy kadry edukacyjnej

Akcja 2


Partnerstwa strategiczne
Projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji

EPALE


Elektroniczna platforma na rzecz
uczenia się dorosłych w Europie