Akcja 1


Mobilność edukacyjna
Wyjazdy kadry edukacyjnej

Akcja 2


Partnerstwa strategiczne oraz Współpraca szkół
Projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji


Platforma prezentowania działań projektowych dla beneficjentów programu Erasmus+ Edukacja szkolna


Europejska platforma internetowa dla szkół


Społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych