Akcja 1


Mobilność edukacyjna
Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej

Akcja 2


Współpraca na rzecz innowacji
i dobrych praktyk
Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności

ECVET


Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym
Zespół Ekspertów ECVET Polska

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!