Akcja 1


Mobilność edukacyjna
Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej

Akcja 2


Współpraca na rzecz innowacji
i dobrych praktyk
Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności

ECVET


Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym
Zespół Ekspertów ECVET Polska