Akcja 1


Mobilność edukacyjna
Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej

Akcja 2


Współpraca na rzecz innowacji
i dobrych praktyk
Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności

ECVET


Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym
Zespół Ekspertów ECVET Polska

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!