Akcja 1


Mobilność edukacyjna
Wymiany młodzieży, Wolontariat Europejski (EVS) i wyjazdy osób pracujących z młodzieżą

Akcja 2


Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk
Partnerstwa strategiczne i międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe

Akcja 3


Wsparcie reform w edukacji
Rozwój polityki młodzieżowej