Akcja 1


Mobilność edukacyjna
Wymiany młodzieży, Wolontariat Europejski (EVS) i wyjazdy osób pracujących z młodzieżą

Akcja 2


Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk
Partnerstwa strategiczne i międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe

Akcja 3


Wsparcie reform w edukacji
Rozwój polityki młodzieżowej

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!