Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

Webinaria informacyjne Edukacja szkolna Akcja 2

Rozpocznij z nami projekt międzynarodowy!

Podczas spotkań online przedstawione zostaną podstawowe założenia programu i zasady wnioskowania. Omówiona zostanie także kwestia budżetów projektów, a także kryteria oceny wniosków. Przewidujemy również sesję pytań i odpowiedzi (Q&A).

Szkolenia będą się odbywały w godzinach godz. 14:00–16:00 na platformie MS Teams. 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem po programie Erasmus+, zwłaszcza z rozdziałem dotyczącym Akcji 2: partnerstwa na rzecz współpracy.

TERMINY SPOTKAŃ:

  • 4 października 2021r. -> spotkanie dedykowane szkołom: rejestracja zamknięta
  • 5 października 2021r. -> spotkanie dedykowane pozostałym instytucjom chcącym działań na rzecz Edukacji szkolnej: rejestracja zamknięta

Dziękujemy za udział w wydarzeniu - zachęcamy do pobrania prezentacji ze spotkania: POBIERZ PREZENTACJĘ

Osoby zarejestrowane na szkolenie otrzymają link umożliwiający dołączenie do spotkania.

Kontakt: Beata Karwowska (bkarwowska@frse.org.pl).