Dostępność cyfrowa www.erasmusplus.org.pl

treść strony

Deklaracja dostępności serwisu erasmusplus.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu erasmusplus.org.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego erasmusplus.org.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021.04.15.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023.09.26.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Niedostępność niektórych elementów za pomocą klawiatury, w tym brak dobrej widoczności fokusa klawiatury. Dotyczy korzystania np. z Mozilla Firefox, gdzie brak widoczności fokusa utrudnia szybkie nawigowanie w serwisie za pomocą klawiatury. Systematycznie wprowadzane są zmiany ułatwiające korzystanie z serwisu wyłącznie za pomocą klawiatury.
 • Wyróżnienie wizualne linków - pracujemy nad zapewnieniem ich większej widoczności na tle pozostałych treści.
 • Brak kontrolek zatrzymywania przesuwających się logotypów - funkcja zostanie wdrożona w ramach całej domeny do końca roku 2022.
 • W części filmów z ubiegłych lat nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Staramy się, aby wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie posiadały napisy oraz tłumaczenie na polski język migowy (PJM).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.12.30. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz zleconego zewnętrznego audytu.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.09.27.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?
Osoba do kontaktu:
Łukasz Cherek, adres poczty elektronicznej: lcherek@frse.org.pl, numer telefonu: +48 22 463 10 00.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby FRSE: WEST STATION, al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od al. Jerozolimskich (przy Dworcu Zachodnim i pomiędzy budynkami West Station). Dostęp do obu wejść jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2. Recepcja znajduje się w centralnej części lobby, wejście od obu stron. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 3. W budynku są windy. Windy posiadają przyciski dla osób niepełnosprawnych.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost recepcji w lobby.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 8. Na powierzchni FRSE znajdują się dwie toalety dla niepełnosprawnych, na piętrze II i III, przy wejściu.
 9. Ciągi komunikacyjne są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Prowadzimy aplikacje mobilne: