Działania promocyjne i oznakowanie projektów

treść strony

Promocja

Informacje dla beneficjentów o wykorzystaniu symbolu Unii Europejskiej

Beneficjenci muszą wyraźnie zaznaczyć w ramach wszystkich działań i na wszystkich produktach związanych z komunikowaniem się i upowszechnianiem informacji (takich jak wydarzenia, strony internetowe i publikacje), że wsparcia udzieliła im Unia Europejska. Muszą przede wszystkim dopilnować, aby emblemat Unii Europejskiej znajdował się na wszystkich materiałach informacyjnych i był zgodny z postanowieniami określonymi w umowie o udzielenie dotacji lub decyzji o udzieleniu dotacji.

Materiały promocyjne

Ulotki Erasmus+

Grafika programu

Plakaty Erasmus+

Roll-up Erasmus+

Przewodnik „Jak przekazywać informacje na temat swojego projektu”

Informator o programie Erasmus+