Działania promocyjne i oznakowanie projektów

Promocja

Beneficjenci muszą wyraźnie zaznaczyć, że Unia Europejska udzieliła wsparcia, w ramach wszystkich działań i na wszystkich produktach związanych z komunikowaniem i upowszechnianiem informacji, takich jak wydarzenia, strony internetowe i publikacje. W szczególności muszą dopilnować, aby emblemat Unii Europejskiej znajdował się na wszystkich materiałach informacyjnych i był zgodny z postanowieniami określonymi w umowie o udzielenie dotacji lub decyzji o udzieleniu dotacji.

Wytyczne dotyczące wykorzystania identyfikacji wizualnej Komisji Europejskiej, w tym emblematu Unii Europejskiej, można znaleźć tutaj https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en#documents.

Aby ułatwić zrozumienie zasad oznakowania projektów przygotowaliśmy dwa dokumenty, które pomogą Wam w prawidłowy sposób oznakowywać projekty dofinansowane w ramach programu Erasmus+.

Pomoce

Projekty finansowane [ZIP]

Projekty wspólfinansowane [ZIP]

Logotypy

Logotyp Programu Erasmus+ (różne formaty) [ZIP]

Dokumenty Komisyjne

Erasmus+: Visual identity and logos [PRZEJDŹ]

Folder promocyjny NA

Ulotki

  • Edukacja dorosłych

  • Szkolnictwo wyższe

  • Edukacja szkolna

  • Sport

  • Kształcenie i szkolenia zawodowe

     

  • Młodzież