treść strony

Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA)

Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA – Training and Cooperation Activities) to inicjatywa, w ramach której organizowane są wydarzenia, seminaria i warsztaty umożliwiające Beneficjentom programu Erasmus+ oraz Narodowym Agencjom działającym w krajach programu realizację działań zmierzających do osiągnięcia lepszej jakości projektów, wypracowywanie lepszych rezultatów programowych oraz umożliwiające nawiązywanie nowych partnerstw strategicznych.

Realizacja inicjatyw w ramach TCA gwarantuje lepszy wpływ programu Erasmus+ na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Co oferuje TCA?

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ w Europie mają na celu:

  • wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak, by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji;
  • wspieranie rozwoju edukacji;
  • wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

 

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia realizowane w ramach TCA mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Oferta szkoleń międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczy wszystkich sektorów:

  • Edukacja szkolna SCH (SE);
  • Kształcenie i szkolenia zawodowe VET (VET);
  • Szkolnictwo wyższe HED (HE);
  • Edukacja dorosłych ADU (AE);
  • Młodzież YOU (Youth).

Często zadawane pytania