Masz pomysł? Zobacz, co zrobić, by go zrealizować!

treść strony

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROCEDURY ZŁOŻENIA WNIOSKU
ORAZ
ZASAD PRZYGOTOWANIA WNIOSKU PROJEKTOWEGO

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O AKREDYTACJĘ?

Akredytacja w programie Erasmus+ to prostsze procedury wnioskowania o wsparcie.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

W przypadku problemów ze złożeniem wniosku lub braku możliwości jego złożenia w terminie z przyczyn technicznych prosimy o wysłanie, najpóźniej w ciągu 24 godzin po oficjalnym terminie składania wniosków, wiadomości e-mail na adres eforms@erasmusplus.org.pl.

Więcej informacji w Komunikacie NA.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD PRZYGOTOWANIA WNIOSKU PROJEKTOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie autoryzuje żadnych komercyjnych podmiotów oferujących szkolenia bądź wsparcie w przygotowaniu wniosków do programu. Szkolenia i materiały oferowane przez Narodową Agencję są zawsze bezpłatne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleniową.

Informujemy równocześnie, że dofinansowanie przyznane na realizację zadań projektowych w żadnej części nie może być przeznaczone na opłatę za przygotowanie wniosku projektowego. Ponadto przypominamy, że zarządzanie projektem, ani inne kluczowe zadania związane z realizacją projektu nie mogą być zlecone firmie zewnętrznej ani osobie niezwiązanej formalnie z organizacją beneficjenta.

Szczegółowe zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi są opisane w Warunkach Ogólnych do Umów (Zał. I do Umowy Finansowej) oraz Zasadach Finansowych i Umownych (Zał. III do Umowy Finansowej), Standardach Jakości Erasmusa - pkt II. (dla Akcji 1) oraz Przewodniku po programie Erasmus+ - Rozdz.: Akredytacja w Programie Erasmus w Dziedzinie Kształcenia i Szkolenia…; Kryteria wykluczające.

Komunikaty Narodowej Agencji

Wybierz sektor

 • Edukacja szkolna

  W tym sektorze nauczyciele, pracownicy szkół i innych organizacji działających w zakresie edukacji formalnej mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie kursów, szkoleń, prowadzenia zajęć dydaktycznych i obserwacji pracy za granicą. Uczniowie podczas zagranicznych mobilności mogą rozwijać kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe.

  grafika: strzałka
 • Kształcenie i szkolenia zawodowe

  W sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych wspieramy międzynarodową współpracę, której celem jest podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, zarówno w wymiarze indywidualnym przez realizację mobilności, jak i instytucjonalnym lub systemowym, dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i wymianie dobrych praktyk.

  grafika: strzałka
 • Szkolnictwo wyższe

  W tym sektorze edukacji program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów na część studiów i praktyki zagraniczne, ułatwia mobilność pracowników szkół wyższych, a także stwarza uczelniom możliwość udziału w projektach międzynarodowych.

  grafika: strzałka
 • Edukacja dorosłych

  Sektor wspiera organizacje aktywne w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, zamierzające realizować zagraniczne mobilności edukacyjne dla swoich dorosłych słuchaczy i kadry oraz projekty partnerskie w ramach współpracy międzynarodowej.

  grafika: strzałka
 • Młodzież

  Sektor Młodzież wspiera działania w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, dzięki którym młodzież i ludzie z nią pracujący mają możliwość wszechstronnego rozwoju i zdobycia kluczowych kompetencji przydatnych w życiu społeczno–zawodowym. Dzięki akcjom w tym sektorze osoby młode i pracujące z młodzieżą zyskują możliwości poszerzenia kompetencji kluczowych i indywidualnego rozwoju na drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

  grafika: strzałka
 • Sport

  Wsparcie współpracy partnerskiej organizacji i instytucji działających w obszarze sportu wyczynowego i amatorskiego, w dziedzinie aktywizacji fizycznej, organizacji niekomercyjnych imprez sportowych, edukacji w sporcie i poprzez sport, włączania społecznego oraz walki z dyskryminacją i nieuczciwością.

  grafika: strzałka
 • Jean Monnet

  Jean Monnet to działania międzynarodowe odpowiadające celom polityk Unii Europejskiej. Są wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.

  Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej (EACEA).

  Więcej informacji na stronie internetowej EACEA.

  grafika: strzałka

Wybierz akcję, w której chcesz złożyć wniosek

Wybierz akcję, w której chcesz złożyć wniosek

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna

  Najbliższe terminy składania wniosków:

   

  • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych

    

    

   23 lutego 2023 r., godz. 12.00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych

   19 października 2023 r., godz. 12.00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Pełnomocnictwo do złożenia i podpisania wniosku w programie Erasmus+ na lata 2021-2027 

   Do pobrania - wzór pełnomocnictwa dla organizacji posiadających organ prowadzący - wzór pełnomocnictwa [DOC]

  • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum

   Do pobrania - wzór pełnomocnictwa do podpisania mandatewzór pełnomocnictwa [DOC]

  • Zaproszenie do składania wniosków 2023 – EAC/A10/2022 Program Erasmus+ z 23.11.2022

 • Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Opis terminów

   

  • Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe

   22 marca 2023 r., godz. 12.00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży – runda 1

   22 marca 2023 r., godz. 12:00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży – runda 2

   4 października 2023 r., godz. 12:00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym

   (Działanie centralne – wnioski należy składać do EACEA)

   28 lutego 2023 r., godz. 17:00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Centra doskonałości zawodowej

   (Działanie centralne – wnioski należy składać do EACEA)

   8 czerwca 2023 r., godz. 17:00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Sojusze na rzecz innowacji
   (Działanie centralne – wnioski należy składać do EACEA)

   3 maja 2023 r., godz. 17:00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

 • Działania centralne

  Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

  Więcej informacji na stronie internetowej EACEA.

   

  • Centra Doskonałości Zawodowej (w ramach Akcji 2)

   7 września 2021 r., godz. 17.00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2021 r.

  • Partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej, Edukacji dorosłych i Młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe (w ramach Akcji 2)

   20 maja 2021 r., godz. 17.00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2021 r.

  • Działania i sieci „Jean Monnet” (w ramach Akcji 3)

   2 czerwca 2021 r., godz. 17.00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2021 r.

Wybierz akcję, w której chcesz złożyć wniosek

Jak złożyć wniosek?

 • Zaproszenie
  do składania

  szczegóły

 • Rejestracja
  w systemie EU_Login

  szczegóły

 • Rejestr Organizacji
  Erasmus+ and European
  Solidarity Corps platform

  szczegóły

 • Dodaj dokumenty
  do profilu organizacji

  szczegóły

 • Wypełnij formularz
  wniosku

  szczegóły

Wybierz akcję, w której chcesz złożyć wniosek

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna

  Najbliższe terminy składania wniosków

   

  • Mobilność osób w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych

   23 lutego 2023 r., godz. 12.00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Akredytacje Erasmus w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych

   19 października 2023 r., godz. 12.00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

 • Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Terminy składania wniosków

   

  • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży – runda 1

   22 marca 2023 r., godz. 12:00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży – runda 2

   4 października 2023 r., godz. 12:00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe

   22 marca 2023 r., godz. 12:00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe

   (Działanie centralne – wnioski należy składać do EACEA)

   22 marca 2023 r., godz. 17:00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

 • Działania centralne

  Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

  Więcej informacji na stronie internetowej EACEA.

   

  • Partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej, Edukacji dorosłych i Młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe (w ramach Akcji 2)

   20 maja 2021 r., godz. 17.00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2021 r.

  • Działania i sieci „Jean Monnet” (w ramach Akcji 3)

   2 czerwca 2021 r., godz. 17.00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2021 r.

Wybierz akcję, w której chcesz złożyć wniosek

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna

  Najbliższe terminy składania wniosków:

   

 • Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

  Opis terminów

   

  • Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe

   22 marca 2023 r., godz. 12:00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Partnerstwa współpracy w dziedzinie młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe

   4 października 2023 r., godz. 12:00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży – runda 1

   22 marca 2023 r., godz. 12:00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży – runda 2

   4 października 2023 r., godz. 12:00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą

   (Działanie centralne – wnioski należy składać do EACEA)

   8 marca 2023 r., godz. 17:00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

  • Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe

   (Działanie centralne – wnioski należy składać do EACEA)

   22 marca 2023 r., godz. 17:00

   Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

 • Działanie na rzecz włączenia w ramach inicjatywy DiscoverEU

  Działanie to odbywać się będzie w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna

  Najbliższe terminy składania wniosków:

Wybierz akcję, w której chcesz złożyć wniosek

Wybierz akcję, w której chcesz złożyć wniosek

 • Jean Monnet w dziedzinie kształcenia wyższego

  Wniosek o realizację wybranego działania instytucja składa do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury w Brukseli (EACEA).

 • Jean Monnet w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

  Wniosek o realizację wybranego działania instytucja składa do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury w Brukseli (EACEA).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Formularze
wniosków

Wnioski można składać wyłącznie przez formularz on-lineAby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login.

Szczegóły

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przewodnik
po programie

Niniejszy przewodnik na rok 2023 w języku polskim przeznaczony
jest dla osób, które chcą zdobyć gruntowną wiedzę na temat programu Erasmus+.

Szczegóły