Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu

treść strony

EITA

Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu (European Innovative Teaching Award) to wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską. Została ustanowiona Komunikatem w sprawie Europejskiego Obszaru Edukacji.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, działająca jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, jest organizatorem polskiej edycji konkursu, która służy wyłonieniu polskich zwycięzców nagrody.

Cele nagrody

Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu jest skierowana do środowiska nauczycielskiego i szkół.
Służy uhonorowaniu wyróżniających się praktyk dydaktycznych opracowanych w ramach programu Erasmus+ oraz wyrażeniu uznania dla pracy nauczycieli i szkół, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w rozwój tego zawodu.
Nagrody przyznawane są szczególnie wyróżniającym się projektom Erasmus+ realizowanym w obszarach edukacji szkolnej oraz kształcenia i szkoleń zawodowych w czterech kategoriach:

  •     edukacja wczesnoszkolna;
  •     szkoły podstawowe;
  •     szkoły ponadpodstawowe;
  •     szkoły branżowe i techniczne.

Temat przewodni edycji 2023

W 2023 tematem przewodnim nagrody jest „Edukacja i innowacja” w nawiązaniu do Europejskiego Roku Umiejętności.

Jak wziąć udział?

Udział w konkursie nie wymaga samodzielnego zgłoszenia.

Uczestnicy są wyłaniani z puli najlepiej ocenionych projektów Erasmus+ w akcjach KA1 oraz KA2 (jedynie te partnerstwa strategiczne, w których koordynatorem jest strona polska), spośród projektów, które rozpoczęły się pomiędzy 2018 a 2022 rokiem i na dzień ogłoszenia konkursu zostały zakończone i rozliczone. Kwalifikacji do udziału w konkursie dokonuje Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wyłonienie zwycięzców i uhonorowanie laureatów

Wyboru projektów dokona Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, kierując się wytycznymi Komisji Europejskiej, które zostały przedstawione w regulaminie konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na drugą połowę 2023 r. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Programu Erasmus+, FRSE oraz na innych stronach zarządzanych przez Organizatora.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej Gali rozdania nagród, lub w inny uzgodniony sposób.