Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu

EITA

Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu (European Innovative Teaching Award) to wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską. Została ustanowiona Komunikatem w sprawie Europejskiego Obszaru Edukacji.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, działająca jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+, jest organizatorem polskiej edycji konkursu, która służy wyłonieniu polskich zwycięzców Nagrody.

Cele Nagrody

Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu jest skierowana do środowiska nauczycielskiego i szkół.
Służy uhonorowaniu wyróżniających się praktyk dydaktycznych opracowanych w ramach programu Erasmus+ oraz wyrażeniu uznania dla pracy nauczycieli i szkół, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w rozwój tego zawodu.
Nagrody przyznawane są szczególnie wyróżniającym się projektom Erasmus+ realizowanym w obszarach edukacji szkolnej oraz kształcenia i szkoleń zawodowych w czterech kategoriach:

  •     edukacja wczesnoszkolna;
  •     szkoły podstawowe;
  •     szkoły ponadpodstawowe;
  •     szkoły branżowe i techniczne.

Temat przewodni edycji 2021

W 2021 tematem przewodnim Nagrody jest nauczanie na odległość/mieszane/hybrydowe. Przyjęcie tego tematu przewodniego pozwoli wybrać i nagrodzić nauczycieli oraz szkoły, pokazujące, w jaki sposób wykorzystanie praktyk nauczania i uczenia się na odległość oraz odpowiednich narzędzi cyfrowych, przyczynia się do efektywnej i włączającej edukacji. Ten priorytet tematyczny jest szczególnie istotny w kontekście COVID-19 i powiązany z planem działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.

Jak wziąć udział?

Udział w Konkursie nie wymaga samodzielnego zgłoszenia.
Uczestnicy są wyłonieni z puli najlepiej ocenionych projektów Erasmus+ perspektywy 2014-2020 w akcjach KA1 oraz KA2 (jedynie te partnerstwa strategiczne, w których koordynatorem jest strona polska), spośród projektów oznaczonych na etapie raportu końcowego jako „dobra praktyka”.
Kwalifikacji do udziału w Konkursie dokonała Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w kwietniu 2021 roku.

Wyłonienie zwycięzców i uhonorowanie laureatów

Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na drugą połowę 2021 r.
Wyboru projektów dokona Narodowa Agencja Programu Erasmus+, kierując się wytycznymi Komisji Europejskiej, które zostały przedstawione w Regulaminie konkursu. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Programu Erasmus+, FRSE oraz  na innych stronach zarządzanych przez Organizatora.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej Gali rozdania nagród, zorganizowanej przez Komisję Europejską lub w inny uzgodniony sposób.