Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu

treść strony

EITA

Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu (European Innovative Teaching Award) to wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską. Została ustanowiona Komunikatem w sprawie Europejskiego Obszaru Edukacji.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, działająca jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, jest organizatorem polskiej edycji konkursu, która służy wyłonieniu polskich zwycięzców nagrody.

Cele nagrody

Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu jest skierowana do środowiska nauczycielskiego i szkół.
Służy uhonorowaniu wyróżniających się praktyk dydaktycznych opracowanych w ramach programu Erasmus+ oraz wyrażeniu uznania dla pracy nauczycieli i szkół, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w rozwój tego zawodu.
Nagrody przyznawane są szczególnie wyróżniającym się projektom Erasmus+ realizowanym w obszarach edukacji szkolnej oraz kształcenia i szkoleń zawodowych w czterech kategoriach:

  •     edukacja wczesnoszkolna;
  •     szkoły podstawowe;
  •     szkoły ponadpodstawowe;
  •     szkoły branżowe i techniczne.

Temat przewodni edycji 2024

W 2024 r. tematem przewodnim nagrody jest „Dobre samopoczucie w szkole” („Well-being at school”) w związku z realizacją inicjatywy „Drogi do sukcesów w szkole” (Pathways to School Success).

Coroczny temat skupia się na stworzeniu systemowego, całościowego podejścia do dobrostanu i zdrowia psychicznego w szkołach.

Jak wziąć udział?

Udział w konkursie nie wymaga samodzielnego zgłoszenia.

Uczestnicy są wyłaniani z puli najlepiej ocenionych projektów Erasmus+ w akcjach KA1 oraz KA2 (jedynie te partnerstwa strategiczne, w których koordynatorem jest strona polska) spośród projektów, które rozpoczęły się pomiędzy 2019 a 2023 rokiem i na dzień ogłoszenia konkursu zostały zakończone i rozliczone. Kwalifikacji do udziału w konkursie dokonuje Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wyłonienie zwycięzców i uhonorowanie laureatów

Wyboru projektów dokona Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, kierując się wytycznymi Komisji Europejskiej, które zostały przedstawione w regulaminie konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na drugą połowę 2024 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie programu Erasmus+, FRSE oraz na innych stronach zarządzanych przez organizatora.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej gali rozdania nagród lub w inny uzgodniony sposób.