Jean Monnet w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

treść strony

W sektorach Kształcenie i szkolenia zawodowe,
Edukacja szkolna i Edukacja dorosłych akcja Jean Monnet
wspiera następujące działania:

  • umożliwienie kadrze szkół i organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego zdobywania wiedzy o UE;
  • rozwijanie oferty propozycji szkoleń z przedmiotów dot. UE dla szkół i innych instytucji edukacji, w tym zapewnienie treści i odpowiednich metod dla osób nauczających na różnych poziomach edukacji;

  • przeprowadzenie indywidualnych lub grupowych kursów szkoleniowych (modułowych, stacjonarnych, mieszanych lub online) dla nauczycieli zainteresowanych tematyką UE i chcących włączyć przedmioty dot. UE do swojej codziennej pracy;

  • wspieranie nauczycieli w kwestii uwzględniania unijnego punktu widzenia w ich codziennej pracy.

Wnioski do tej akcji należy składać do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Więcej szczegółów o działaniach „Jean Monnet” można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2024 r.