Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

Wspólne projekty organizacji i instytucji
zajmujących się edukacją pozaformalną młodzieży

Akcja 2 w sektorze Młodzież wspiera:

Partnerstwa na rzecz współpracy (Partnerships for Cooperation), zarządzane przez Narodową Agencję:

  • Partnerstwa współpracy (Cooperation Partnerships) - projekty umożliwiające organizacjom podniesienie jakości i znaczenia ich działań, rozwój i umocnienie współpracy z partnerami, podniesienie ich zdolności do działania na polu międzynarodowym poprzez wymianę doświadczeń, rozwój nowych praktyk i metod oraz wymianę idei.
  • Partnerstwa na małą skalę (Small-scale Partnerships) - partnerstwa na małą skalę przeznaczone dla mniej doświadczonych, mniejszych lub nowopowstałych organizacji oraz osób działających indywidualnie, którym dotychczas trudno było skorzystać z programu Erasmus+.

Partnerstwa na rzecz Innowacji (Partnerships for Innovation), zarządzane przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli:

  • Projekty na rzecz przyszłości (Forward-looking Projects). Celem tego działania jest sprzyjanie innowacjom, kreatywności, e-udziałowi oraz przedsiębiorczości społecznej, poprzez wspieranie takich idei opartych na kluczowych wartościach europejskich, które są zorientowane na przyszłość i mają potencjał aby wejść do głównego nurtu.
  • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży (Capacity Building projects in the field of youth). Działanie mające na celu wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami z krajów Programu i krajów partnerskich działającymi na polu nieformalnej i pozaformalnej edukacji osób młodych, ze szczególnym naciskiem na podnoszenie potencjału oraz aktywnego uczestnictwa młodzieży.

Webinaria i filmy

  • odtwórz film
  • odtwórz film

Inicjatywy wspierające

Wyszukaj partnerów do projektu

OTLAS - wyszukiwarka partnerów

 

Skorzystaj z narzędzia wyszukiwania partnerów
stworzonego przez Centrum SALTO

Dowiedz się więcej

Strona Komisji Europejskiej

 

Lista wyszukiwarek partnerów do udziału
w projektach edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Zobacz najcześciej
zadawane pytania

Więcej

Skontaktuj się
z nami

Więcej