Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Akcja 1. Projekty krótkoterminowe dla nauczycieli

Zapraszamy na listopadowe wydarzenie z serii Synergia eTwinning – Erasmus+.

  • fot. eTwinning

W trakcie serii webinariów zaprezentujemy to, w jaki sposób realizować edukacyjne projekty unijne w sposób hybrydowy – z wykorzystaniem środków programu Erasmus+ i platformy online eTwinning.

  • Tematyka spotkania: Krótkoterminowe projekty mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych – dla organizacji mniejszych, mniej doświadczonych, działających na mniejszą skalę.
  • Wnioski mogą składać tylko organizacje indywidualne.
  • Czas trwania projektów: 6-18 miesięcy.
  • Liczba dofinansowanych projektów jest ograniczona.

Eksperci: przedstawiciele Narodowej Agencji Erasmus+ i Krajowego Biura eTwinning. 

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

TERMIN: 17.11.2022, godz. 15:00
CZAS TRWANIA: 60 minut
MIEJSCE: ClickMeeting

Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.