Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Akcja Erasmus+ – dofinansowanie projektów

Czujecie, że udział w międzynarodowym programie edukacyjnym byłby dla waszej szkoły wartościowy? Chcielibyście złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, ale nie wiecie, czy starać się o akredytację, ani też którą akcję wybrać? Podpowiadamy!

  • fot. Shutterstock

Pojawienie się akredytacji i nowych akcji kluczowych w perspektywie finansowej programu Erasmus+ na lata 2021-2027 powoduje, że wiele placówek oświatowych – choć chciałoby realizować projekty edukacyjne – nie wie, którą akcję wybrać. Przed rozpoczęciem tworzenia projektu należy zastanowić się, czy bardziej zależy wam na nawiązaniu współpracy ze szkołą z zagranicy (bądź z większą liczbą partnerów) i wymienianiu się doświadczeniami, tworzeniu wspólnych materiałów i rozwiązań edukacyjnych – czy też może tym, co najbardziej was pociąga w programie Erasmus+, jest możliwość zagranicznych wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celu zdobywania wiedzy w placówce edukacyjnej w innym kraju.

Akcja 1
Dla szkół, którym zależy na zagranicznych wyjazdach edukacyjnych, najlepszym rozwiązaniem jest zdobycie akredytacji Erasmusa+ (w unijnej nomenklaturze oznaczonej jako Key Action 120 – KA120). Jest ona pewnego rodzaju biletem wstępu do programu Erasmus+. Szkoła, która uzyskała akredytację, ma bowiem zapewnione środki na realizację działań mobilnościowych w kolejnych latach i nie musi brać udziału w konkursach wniosków. Akredytacja przyznawana jest na cały okres programowania (obecnie do 2027 roku), ale działania w ramach tworzonego przez szkołę Planu Erasmusa mogą trwać od dwóch do pięciu lat.
Aplikując o akredytację, placówka oświatowa musi opisać swoje potrzeby i plany oraz to, w jaki sposób chciałaby je realizować w najbliższych latach z wykorzystaniem międzynarodowych mobilności. Może zaplanować np. wyjazdy uczniów, kursy i szkolenia kadry pedagogicznej czy wizyty ekspertów. We wniosku trzeba jednak dokładnie opisać, w jaki sposób te działania miałyby przyczynić się do rozwoju konkretnych kompetencji uczestników projektu oraz jak środki z programu Erasmus+ mogłyby w tym pomóc.
Na etapie składania wniosku o akredytację nie jest wymagane podawanie szczegółów mobilności, liczebności poszczególnych grup ani też wskazywanie konkretnych partnerów przyjmujących. Takie dane będą potrzebne później – w trakcie aplikowania o środki na konkretne działania (ten konkurs oznaczony jest symbolem KA 121).
Czy to oznacza, że szkoła, która nie ma akredytacji, nie jest w stanie skorzystać z możliwości Akcji 1? Otóż nie! Ci, którzy nie zdobyli jeszcze akredytacji bądź chcą tylko jednorazowo skorzystać ze szkolnego Erasmusa+, mają możliwość złożenia wniosku na projekty krótkoterminowe (KA122). Trzeba jednak pamiętać, że tego typu projekty można realizować tylko trzy razy w danej perspektywie finansowej. I o tym, że w projektach krótkoterminowych muszą być szczegółowo opisane wszystkie działania, daty ich realizacji oraz partnerzy projektu. Długość projektów krótkoterminowych wynosi od sześciu do 18 miesięcy.

Akcja 2
Ta akcja ma stymulować współpracę partnerską. Cele stawiane w projekcie muszą być wspólne i mają służyć dzieleniu się wiedzą i wypracowaniu rezultatów przez wszystkich jego partnerów.
W Akcji 2 są dwa rodzaje kluczowych działań: Partnerstwa na małą skalę (KA 210) i Partnerstwa w zakresie współpracy (KA220). Te pierwsze stworzono z myślą o początkujących organizacjach – ich budżet to 30 bądź 60 tys. euro (do wyboru przez beneficjenta na etapie składania wniosku). Z kolei Partnerstwa w zakresie współpracy dają możliwość wyboru między trzema znacznie większymi dofinansowaniami: 120 tys., 250 tys. i 400 tys. euro. Zarówno w jednym, jak i drugim działaniu projekty wymagają ścisłej współpracy partnerskiej. W tego typu przedsięwzięciach otrzymanymi środkami zarządza koordynator projektu i to on rozsyła je do partnerów.

Wymiany grup uczniów i projekty współpracy szkół
W nowym Erasmusie+ nie ma już akcji, której celem byłaby jedynie współpraca szkół. Tego typu działania można jednak realizować poprzez połączenie możliwości, jakie daje Akcja 1, pozwalająca na uzyskanie dofinansowania na realizację wyjazdów, oraz program eTwinning, wspierający wspólne działania kilku szkół z różnych krajów. Trzeba jednak pamiętać, że każda ze szkół partnerskich musi sama uzyskać finansowanie mobilności w ramach otrzymanej wcześniej akredytacji lub projektu krótkoterminowego.

Więcej informacji dotyczących sektorów i poszczególnych akcji można znaleźć na www.erasmusplus.org.pl.

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 3/2022: