Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Ankieta KE: wzajemne uznawanie kwalifikacji w kształceniu

Komisja Europejska zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie na temat automatycznego wzajemnego uznawania kwalifikacji w ramach kształcenia. Swoje odpowiedzi można przesyłać do 30 września 2022 r.

  • fot. Shutterstock

Ankieta stanowi część większego badania, które dotyczy ewaluacji postępów w realizacji zalecenia Rady z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia i szkolenia na poziomie wyższym i średnim II stopnia oraz efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą. Wyniki posłużą do opracowania raportu, który do końca br. zostanie przedłożony Radzie przez Komisję Europejską.

Do wzięcia udziału w ankiecie zachęcamy instytucje edukacyjne (a także inne zainteresowane strony oraz ekspertów) na poziomie szkolnictwa wyższego i średniego II stopnia – zarówno w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, jak i kształcenia ogólnego. Celem badania jest zidentyfikowanie wyzwań, dobrych praktyk i słabych punktów w procesach wzajemnego uznawania kwalifikacji, tak aby uzyskać jak najszerszą informację zwrotną.

Ankietę można wypełniać do 30 września pod linkiem: https://icfconsulting.qualtrics.com/jfe/form/SV_7PyPiMSpHX4wiA6.