Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Ankieta nt. strategii UE na rzecz młodzieży

Jesteś w wieku od 15 do 29 lat? Komisja Europejska chętnie pozna twoje zdanie na temat niektórych aspektów strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027. Ankietę można wypełniać do 5 lipca 2024 r.

  • fot. Shutterstock

Celem strategii jest zachęcenie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu demokratycznym, wspieranie ich zaangażowania społecznego i obywatelskiego oraz zapewnienie, by wszystkie młode osoby dysponowały niezbędnymi środkami umożliwiającymi im udział w życiu społecznym. Twoje odpowiedzi zostaną uwzględnione w kolejnym sprawozdaniu UE na temat młodzieży, które będzie dotyczyło realizacji strategii w latach 2022-2024.

Odpowiedzi uzupełnią wyniki innych ankiet, pozwolą lepiej zrozumieć poglądy młodych ludzi, a także wzmocnić ich głos w kształtowaniu polityki UE.

Nie zwlekaj! Ankieta jest dostępna do 5 lipca 2024 r. we wszystkich językach UE. Wystarczy po prawej stronie wybrać język polski.

Wypełnij ankietę