Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Aplikuj na międzynarodowe szkolenia Erasmus+ TCA!

Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA – Training and Cooperation Activities) to inicjatywa, w ramach której organizowane są wydarzenia, seminaria i warsztaty umożliwiające realizację działań zmierzających do osiągnięcia lepszej jakości projektów, wypracowywanie lepszych rezultatów programowych oraz nawiązywanie nowych partnerstw strategicznych.

  • fot. Shutterstock

Szkolenia oraz pobyt są finansowane przez organizację goszczącą, natomiast koszty podróży – przez polską Narodową Agencję.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia realizowane w ramach TCA mają różnorodny charakter i różnorodną tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów Erasmus+. Są skierowane do wszystkich sektorów programu.

Aktualna oferta szkoleń jest dostępna na stronie: https://erasmusplus.org.pl/szkolenia-miedzynarodowe-erasmus-tca. Tam również znajdują się najczęściej zadawane pytania dotyczące wyjazdów na międzynarodowe szkolenia.

Szczególnie zachęcamy do aplikowania na wydarzenia, w których termin zgłoszeń upływa niebawem:

FundYOUth 
Sektor: Młodzież | Belgrad, Serbia | 22-23 czerwca 2023 r. | termin aplikowania: 31 maja 2023 r.
Szkolenie skierowane do menedżerów organizacji pozarządowych, koordynatorów projektów, osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy, tworzeniem partnerstw, realizacją projektów oraz planowaniem strategicznym, mające na celu wsparcie organizacji w budowaniu zdolności do dywersyfikacji źródeł finansowania, tworzenia partnerstw oraz zwiększania swojego zasięgu i wpływu. 
Aplikuj tutaj: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/fundyouth.11255/

EXIT 3.0 – Experiential Learning for Inclusion 
Sektor: Młodzież | Ryga, Łotwa | 2-8 lipca 2023 r. | termin aplikowania: 4 czerwca 2023 r. 
Szkolenie dla pracowników młodzieżowych, trenerów i nauczycieli, pracujących z młodzieżą NEET lub zagrożoną wykluczeniem społecznym, którzy chcą poznać nowe metody pracy bazujące na uczeniu się poprzez doświadczenie. 
Aplikuj tutaj: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/exit-3-0-experiential-learning-for-inclusion.11275/

„Keep it Real! 2023” Training Course in Vilnius, Lithuania 
Sektor: Młodzież | Wilno, Litwa | 4-9 września 2023 r. | termin aplikowania: 4 czerwca 2023 r. 
Szkolenie skierowane do pracowników młodzieżowych oraz młodzieży aktywnie zaangażowanej w planowanie wymiany młodzieżowej, którzy nie mają żadnych lub też mają niewielkie doświadczenia w pisaniu wniosków. Głównym celem jest wsparcie potencjalnych wnioskodawców w stworzeniu wysokiej jakości projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację. 
Aplikuj tutaj: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/keep-it-real-2023-training-course-in-vilnius-lithuania.11247/

Young Sparks Symposium 
Sektor: Szkolnictwo wyższe | Perugia, Włochy | 3-7 września 2023 r. | termin aplikowania: 9 czerwca 2023 r. 
Wydarzenie Young Sparks Symposium skierowane jest do sektora Szkolnictwo wyższe: studentów oraz kadry akademickiej. Główne tematy to: humanizm, technologie, nauka, zmiany klimatyczne. Organizator planuje ugościć ok. 200 osób z ponad 100 uniwersytetów z całego świata! 
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wsparcie od lokalnych studentów, aby jego udział był jeszcze bardziej aktywny i wartościowy. 
Aplikuj tutaj: https://salto-et.net/events/show/IT02_0499_TSS_2023

Contact Seminar „Enhancing Digital Competences in Education and Training” 
Sektor: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych, Szkolnictwo wyższe | Tallinn, Estonia | 19-22 września 2023 r. | termin aplikowania: 14 czerwca 2023 r. 
Międzysektorowe seminarium kontaktowe, które ma na celu znalezienie współpracowników do projektów partnerstw (KA2) w zakresie transformacji cyfrowej. Zapraszamy przedstawicieli 4 sektorów reprezentujących różne instytucje edukacyjne.
Aplikuj tutaj: https://salto-et.net/events/show/EE01_0502_TSS_2022