Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

#BeActive 2024 – konkurs Komisji Europejskiej

Ruszyła kolejna edycja unijnego konkursu dla propagatorów sportu, aktywności i zdrowego stylu życia. Zgłoszenia można nadsyłać do 22 maja 2024 r.

  • fot. Shutterstock

Konkurs #BeActive – organizowany przez Komisję Europejską od 2015 r. – skierowany jest do organizacji, instytucji i osób indywidualnych angażujących się w promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w swoich społecznościach w całej Europie.

W 2024 r. nagroda #BeActive zostanie przyznana w czterech kategoriach:

Workplace: za wzorowe działania w miejscu pracy, które zachęcają pracowników do bycia aktywnym. Może to być np. utworzenie zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za promowanie aktywności fizycznej, zapewnienie pryszniców dla osób dojeżdżających do pracy na rowerze, spacery w porze lunchu lub inne kreatywne rozwiązania mające na celu stworzenie środowiska pracy sprzyjającego aktywności.

Education: ma na celu pokazanie, w jaki sposób edukacja może zachęcić dzieci do bycia aktywnymi – w myśl hasła #BeActive – poza typową aktywnością sportową czy fizyczną mającą miejsce w normalnym dniu szkolnym. To np. dodatkowe zajęcia, które koncentrują się na sporcie, zajęcia pozalekcyjne i inne kreatywne rozwiązania budujące aktywne środowisko edukacyjne.

Local Hero: za indywidualne osiągnięcia w motywowaniu innych do bycia aktywnym. Jest ona przyznawana osobom, które konsekwentnie pracowały na rzecz promowania uczestnictwa w sporcie w swojej lokalnej społeczności.

Across Generations: za projekty promujące sport międzypokoleniowy, celebrujące fakt, że każdy może skorzystać z działań poprawiających zdrowie i samopoczucie. Projekty mogą obejmować promowanie działań, podnoszenie świadomości lub ułatwianie dostępu do aktywności fizycznej dla wszystkich pokoleń.

Nagrody w konkursie zostaną przyznane zwycięzcom oraz finalistom w każdej z kategorii. Dla zwycięzców przewidziano po 10 tys. euro, a dla finalistów po 2,5 tys. euro.

Więcej informacji