treść strony

Dodatkowa runda konkursowa dla wniosków dotyczących działań wspierających uczestnictwo młodzieży (KA154)

W nawiązaniu do komunikatu Narodowej Agencji z dn. 24 marca br. informujemy, że do 4 maja br. otwarta jest dodatkowa runda konkursowa dla wniosków dotyczących Działań wspierających uczestnictwo młodzieży (KA154).

  • fot. Fotolia

Chodzi o wszelkie działania poza formalnym kształceniem i szkoleniem, które wspierają młodych ludzi, zachęcają ich do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim oraz ułatwiają ten proces. Działania mogą przybrać formę (lub kombinację): warsztatów, debat, ról, symulacji, wykorzystania narzędzi cyfrowych (np. narzędzi demokracji cyfrowej), kampanii uświadamiających, szkoleń, spotkań i innych form interakcji online lub offline między młodymi ludźmi a decydentami, konsultacji, wydarzeń informacyjnych itp.

Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja zachęcają wnioskodawców do uwzględniania w projektach działań związanych z:

  • Europejskim Rokiem Młodzieży 2022;
  • integracją uchodźców z Ukrainy; 
  • promowaniem wspólnych wartości europejskich; 
  • walką z dezinformacją i fałszywymi wiadomościami.

Tematy te są dobrze osadzone w istniejącej narracji programu, a włączenie i różnorodność oraz uczestnictwo i zaangażowanie obywatelskie są kluczowymi priorytetami przekrojowymi Erasmus+.

Wnioski dotyczące Działań wspierających uczestnictwo młodzieży (KA154) można składać na platformie https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/.

Serdecznie pozdrawiamy,

Zespół Erasmus+ Młodzież i DiscoverEU