treść strony

Dodatkowy termin składania wniosków w KA155: działanie na rzecz włączenia DiscoverEU

Polska Narodowa Agencja przyjmuje wnioski w akcji KA155 w pierwszej rundzie 2023 r.!

  • fot. KE

Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zdecydowała o dodatkowym naborze wniosków do KA155, czyli w terminie do 23 lutego 2023 r.

DiscoverEU Inclusion Action – działanie na rzecz włączenia DiscoverEU – to oferta skierowana przede wszystkim do organizacji i instytucji pracujących z młodzieżą z mniejszymi szansami. Dofinansowanie projektu w KA155 umożliwi osiemnastolatkom o mniejszych szansach podróż edukacyjną wraz opiekunami po całej Europie.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, jakie daje realizacja projektu w ramach DiscoverEU Inclusion Action, i zachęcamy do składania wniosków w obecnej rundzie!