Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

EDUinspiracje 2023: poznaj nominowanych!

Z ogromną radością pragniemy poinformować o nominacjach w tegorocznej edycji konkursu EDUinspiracje, który odbywa się pod inspirującym hasłem „Pasja działania!”. W sumie 41 instytucji zostało wyróżnionych za realizację innowacyjnych i skutecznych projektów w dziedzinie edukacji. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie laureatów, które nastąpi 30 listopada 2023 r. podczas uroczystej gali w Warszawie.

 • fot. FRSE

Konkurs EDUinspiracje to wyjątkowa inicjatywa mająca na celu promocję najlepszych praktyk i osiągnięć w edukacji. Jest to okazja do świętowania wysiłków i zaangażowania tych, którzy każdego dnia podkreślają wagę procesu kształcenia oraz chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Kryteria oceny projektów są wszechstronne z uwzględnieniem ich znaczenia, komunikacji, innowacyjności oraz wpływu na społeczność. Po otrzymaniu nominacji przedstawiciele instytucji uczestniczą w szczegółowych wywiadach, które mają na celu lepsze poznanie i zrozumienie oddziaływania realizowanych projektów.

Lista nominowanych

Działania społeczne:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach im. Ottona Sterna:
  Odpowiedzialny tata. Edukacja rodzicielska w bibliotece
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Lokomotywa: 
  Innovative method to promote education for critical thinking and key competencies using system Theory of Constraints
 • Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie: 
  Mobilność-Technologia-Innowacja. Rozwój mobilności uczniów
 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie: 
  Językowy zawrót głowy
 • Politechnika Lubelska: 
  University Network for Cultural Heritage – Integrated Protection, Management and Use
 • Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe: 
  Opowiem Ci historię – wspomnienia naszych seniorów
 • Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi: 
  Zrozumienie dziecka autystycznego kluczem do sukcesu dydaktycznego
 • Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne: 
  Too great for hate
 • Fundacja Sempre a Frente: 
  Pocztówka z Lublina
 • CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa: 
  Digital Entrepreneurship for Employability Paths

Ekologia:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie: 
  Zero waste – nie wyrzucaj śmieci jak leci!
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju: 
  Ekologia bez granic
 • Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy: 
  Take the challenge and start the 3R’s: Reduce, Reuse, Recycle. Promoting zero-waste lifestyle among adults
 • Stowarzyszenie ARID: 
  Beegen: Beekeepers generation bridging
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi: 
  Greenopolis – Interactive eBook on Sustainable Development
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 
  Transnational Quality Education for Organic Food Safety
 • Stowarzyszenie Młodzieżowe STRATEG: 
  Zero Waste Life
 • Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ: 
  Green Heroes

Synergia dla edukacji:

 • Społeczna Akademia Nauk: 
  Neuroandragogika przeciw wykluczeniu
 • Fundacja Rozwoju Społeczenstwa Wiedzy Think!: 
  Active learning and innovative teaching in flexible learning spaces
 • Zespół Szkół w Chocianowie: 
  Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną
 • Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej: 
  Leśne staże zawodowe we Francji
 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk: 
  Europejski e-podręcznik chirurgii krtani – e-uniwersytet medyczny oparty na transmisjach wideo z zabiegów (European e-manual for laryngeal surgery – medical e-university based on surgical video footage)

Umiejętności cyfrowe:

 • SPEAKINGO Nauka języka angielskiego dr Grzegorz Kuśnierz: 
  Kurs języka angielskiego z wykorzystaniem technologii rozpoznawania mowy Speakingo
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie: 
  Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym
 • CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.: 
  Cybersecurity for Micro, Small & Medium Enterprises
 • Stowarzyszenie „Harmonia”: 
  Akademia dronów, polsko-ukraińskie warsztaty kreatywne
 • Stowarzyszenie „Passionfruits”: 
  Digital Orchestra
 • Warsztaty Kultury w Lublinie: 
  FABLABs – new technologies in adult education
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku: 
  Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów
 • Stowarzyszenie FILMFORUM:
  Together – ToGetThere
 • CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa:
  Digital Entrepreneurship for Employability Paths

Wyrównywanie szans:

 • Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie: 
  Travel around the world with Postcrossing
 • Instytut Tolerancji w Łodzi: 
  Teatr bez granic – edukacja teatralna niewidzących lub/i niesłyszących
 • Politechnika Gdańska: 
  Affective loop in Socially Assistive Robotics as an intervention tool for children with autism
 • Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie o nazwie „Busola”: 
  Edukacja dorosłych w więzieniu
 • Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem: 
  Wspólne dzieje – wspólne sprawy
 • I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Mławie:
  #StolenMemory
 • Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego: 
  „Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej”
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu: 
  Różnorodność kulturowa siłą Europy!
 • Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”: 
  Zbyt nierówni, aby rozmawiać o równości
 • Internationaler: 
  WELL-volunteering

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności, będące organizatorami konkursu, pragną serdecznie pogratulować wszystkim nominowanym. Z niecierpliwością oczekujemy na uroczystą galę, podczas której uhonorujemy Wasze niesamowite osiągnięcia. Jesteśmy pełni uznania dla Waszej pasji, innowacyjności i zaangażowania w rozwój edukacji. Wasza ciężka praca ma ogromne znaczenie. Razem kształtujemy przyszłość edukacji w Polsce! Zapowiada się to na niezapomniany wieczór pełen inspiracji i entuzjazmu, celebrujący Wasz codzienny wkład w rozwój polskiej edukacji.