Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Erasmus+ 2024: zasady, terminy, przewodnik po programie

Nowy przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2024 wraz z zaproszeniem do składania wniosków są już dostępne! Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami oraz terminami naborów.

 • fot. Shutterstock

Poniżej prezentujemy zaproszenie do składania wniosków na rok 2024, które dotyczy wszystkich akcji programu Erasmus+, w tym działań „Jean Monnet”:

Zaproszenie do składania wniosków 2024

Zgodnie z dokumentem obowiązują dwie tury naborów: od lutego do czerwca oraz w październiku. Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie szacuje się na blisko 3,7 mld euro. Łączny budżet programu na 2024 r. wynosi zaś 4,3 mld euro.

W związku z wysokimi wskaźnikami inflacji Komisja Europejska zdecydowała się wprowadzić kolejną korektę w wysokości +5,9%, która dotyczy indywidualnych stawek wsparcia w ramach mobilności (działania zdecentralizowane). Oznacza to większą pomoc dla uczestników mobilności, którzy muszą mierzyć się przede wszystkim z rosnącymi kosztami utrzymania (m.in. żywność i zakwaterowanie). Pierwszej korekty – w wysokości +12,27% – dokonano już w 2023 r.

Najbliższe terminy naborów 2024
 • 15 lutego 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Akcja Erasmus Mundus
 • 20 lutego 2024 r., godz. 12:00
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w sektorze Szkolnictwo wyższe
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w sektorach Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Edukacja dorosłych
  Akcja kluczowa 1., Mobilność kadry w sektorze Sport
  Akcja kluczowa 1., Mobilność międzynarodowa obejmująca państwa trzecie niestowarzyszone z programem
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w sektorze Młodzież
  Akcja kluczowa 1., Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU
 • 29 lutego 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe
 • 5 marca 2024 r., godz. 12:00
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w sektorach Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych oraz Młodzież, z wyjątkiem partnerstw, o które wnioskują europejskie organizacje pozarządowe
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w sektorach Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych oraz Młodzież
 • 5 marca 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w sektorach Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych oraz Młodzież, o które wnioskują europejskie organizacje pozarządowe
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w sektorze Sport
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w sektorze Sport
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w sektorze Sport
  Akcja kluczowa 2., Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe
 • 6 marca 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w sektorze Młodzież
 • 7 marca 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Sojusze na rzecz innowacji
  Akcja kluczowa 3., Europejska młodzież razem
 • 25 kwietnia 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 1., Wirtualne wymiany w sektorach Szkolnictwo wyższe i Młodzież
 • 7 maja 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Centra doskonałości zawodowej
 • 6 czerwca 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Akademie nauczycielskie Erasmus+
Przewodnik po programie Erasmus+ 2024

Komisja Europejska opublikowała także najnowszy Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2024, który w wersji polskiej dostępny jest TUTAJ.

W przewodniku można znaleźć informacje dotyczące celów oraz priorytetów programu w roku 2024, wśród których znajdują się: włączenie i różnorodność, transformacja cyfrowa, środowisko i walka ze zmianą klimatu oraz uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i aktywność obywatelska. Przewodnik po programie zawiera także opisy celów akcji i działań, informacje dla wnioskodawców (w tym jak złożyć wniosek i jakie są kryteria naboru) oraz definicje kluczowych pojęć i powszechnie stosowanych terminów związanych z programem.

W 2024 r. w programie większy nacisk będzie położony na zrównoważone podróżowanie. Po raz pierwszy też w ramach mobilności wewnątrzeuropejskiej w sektorze Szkolnictwo wyższe oferowane będą dofinansowania podróży.

Erasmus+ będzie również nadal wspierał Ukrainę poprzez projekty, które zachęcają do mobilności edukacyjnej, zapewniają nabywanie nowych umiejętności, walczą z dezinformacją czy wspomagają integrację uchodźców w nowych dla nich systemach kształcenia.

Inny kluczowy aspekt programu to silna koncentracja na wspólnych wartościach unijnych, takich jak godność i prawa człowieka, wolność, demokracja, równość i praworządność.

Więcej: Informacja prasowa Komisji Europejskiej (język angielski, 28 listopada 2023 r.)

Wszystkie 23 wersje językowe przewodnika znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: Erasmus+ Programme Guide 2024.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i życzymy powodzenia w przygotowywaniu wniosków!

Więcej informacji o sektorach i akcjach programu znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce.

Najważniejsze dokumenty prezentujemy także poniżej w formie załączników:

Do pobrania