Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Erasmus+ InnHUB Opole rozpoczyna działalność!

18 maja 2023 r. zostało otwarte Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Opole. To wspólna inicjatywa Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego w partnerstwie z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

  • fot. Erasmus+ InnHUB

  • fot. Erasmus+ InnHUB

  • fot. Erasmus+ InnHUB

Ideą Erasmus+ InnHUB jest tworzenie międzysektorowych centrów innowacji, które swoją działalność poświęcają europejskim programom edukacyjnym oraz popularyzacji oferty Erasmusa+.

Istotą działania InnHUB Opole będzie współpraca z instytucjami – w szczególności uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi z regionu.

– Zależy nam na promocji elementów programu dotyczących finansowania projektów między uczelniami lub między uczelniami a biznesem albo z partnerami samorządowymi. To są działania, gdzie miasto czy region identyfikuje konkretne potrzeby na styku tych obszarów, a my jesteśmy w stanie to sfinansować – podkreślił dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Siedziba Erasmus+ InnHUB Opole mieści się w budynku Centrum Nauka Biznes przy ul. Waryńskiego 4. Pierwsze szkolenia i warsztaty zaplanowano na czerwiec.