treść strony

Erasmus+ InnHUB zaprasza szkoły do uczestnictwa w warsztatach dla młodzieży!

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Centra Innowacji Erasmus+ InnHUB serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w warsztatach dla uczniów szkół średnich pod tytułem „Wolontariat – siła młodych w budowaniu Europy”. Spotkania są częścią Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

  • fot. FRSE

Warsztaty będą realizowane w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu oraz w okolicach, zależnie od możliwości. 

Podczas warsztatów omówione zostaną możliwości udziału w Projektach wolontariatu oraz realizacji Projektów solidarności według pomysłu młodzieży w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Zaprezentujemy przykłady dobrych praktyk projektów zrealizowanych w Polsce. Młodzież otrzyma również możliwość pracy w grupach nad stworzeniem koncepcji własnego lokalnego projektu.

Cele warsztatów to:

  • Informowanie młodych ludzi o możliwościach oferowanych przez Unię Europejską.
  • Przedstawienie przykładów dobrych praktyk w ramach europejskich programów skierowanych do młodzieży, w szczególności Europejskiego Korpusu Solidarności.
  • Zachęcanie młodych ludzi do podejmowania aktywności społecznej i obywatelskiej.
  • Zwiększenie wiedzy nt. wykorzystania własnego potencjału dla dobra innych.

Europejski Korpus Solidarności to inicjatywa Komisji Europejskiej dla młodzieży w wieku 18-30 lat, chcącej wziąć udział w działaniach solidarnościowych w różnych obszarach. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się i zdobycia bezcennego doświadczenia oraz rozwinięcia nowych umiejętności. W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwy jest wyjazd na wolontariat zagraniczny lub zrealizowanie w Polsce lokalnego Projektu solidarności.

Warsztaty stanowią część ogólnopolskich działań w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży – święta młodych w całej Europie, które jest okazją do tego, aby zaangażować się w działalność na rzecz społeczeństwa.

Informacje o warsztatach:

  • Czas trwania: 45 lub 90 minut
  • Miejsce: zgłoszone szkoły ponadpodstawowe
  • Grupa docelowa: uczniowie pełnoletni, z możliwością udziału klas młodszych
  • Terminy: 8-26 kwietnia 2024 r.
  • Prowadzący: specjaliści z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności – przedstawiciele Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB.

Zgłoszenia:
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału zainteresowanych klas do przedstawicieli biur Erasmus+ InnHUB do 5 kwietnia 2024 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Specjaliści Erasmus+ InnHUB skontaktują się z Państwem w celu ustalenia terminu warsztatów.

Wszystkich zainteresowanych realizacją warsztatów w szkołach średnich zachęcamy do kontaktu z najbliższym Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB:

Łucja Gasik-Rachubińska – InnHUB Gdańsk
lucja.gasik-rachubinska@frse.org.pl

Marta Iwańska – InnHUB Katowice
marta.iwanska@frse.org.pl

Ada Szpot – InnHUB Kraków
ada.szpot@frse.org.pl

Magdalena Senator – InnHUB Łódź
magdalena.senator@frse.org.pl

Marcin Witkowski – InnHUB Poznań
marcin.witkowski@frse.org.pl

Jakub Zieliński – InnHUB Wrocław
jakub.zielinski@frse.org.pl