Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Europe Goes Local & Democracy Reloading: spotkanie w Lublinie

W dniach 5-7 października 2023 r. zapraszamy do Lublina, gdzie odbędą się warsztaty i sesje tematyczne poświęcone tym europejskim projektom współpracy: Europe Goes Local & Democracy Reloading.

  • fot. Shutterstock

Do udziału w wydarzeniu zachęcamy młodych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców zainteresowanych tworzeniem sieci współpracy działającej na rzecz lokalnej i europejskiej polityki młodzieżowej.

Więcej informacji na temat poszczególnych inicjatyw można znaleźć na stronach:

Celem projektu jest budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz rozwoju i wzmocnienie lokalnej pracy z młodzieżą.  

Warsztaty są przygotowywane przez Erasmus+ Youth and DiscoverEU w ramach Lubelskiego Trójkąta Młodzieży we współpracy z SALTO EECA

Partnerem lokalnym wydarzenia odpowiedzialnym za wizyty studyjne jest Fundacja Sempre a Frente oraz Europejska Stolica Młodzieży Lublin 2023.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej informacji