Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

European Language Label: zgłoszenia do 14 czerwca

Do 14 czerwca 2024 r. przyjmowane są zgłoszenia w konkursie na najlepszy projekt językowy w Polsce. Nie zwlekaj – to już ostatnia szansa!

  • fot. FRSE

Projekty mogą być zgłaszane do jednej ze wskazanych poniżej kategorii konkursu ELL:

  1. Projekty dofinansowane w programie Erasmus+.
    Ocenie Jury ELL będą podlegały projekty kończące się między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2023 r.
  2. Projekty realizowane w innych programach niż Erasmus+ lub realizowane indywidualnie w instytucji edukacyjnej.
    Ocenie jury będą podlegały projekty zakończone w latach 2022, 2023, 2024 lub takie, które jeszcze się nie zakończyły, ale wypracowały już rezultaty, które mogą zostać ocenione przez jury konkursu.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich instytucji zajmujących się edukacją językową.

Szczegółowe informacje