Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Europejska mobilność edukacyjna: zaproszenie do konsultacji

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych nt. przyszłości uczenia się (mobilności edukacyjnej) za granicą. Opinie można przesyłać do 3 maja 2023 r.

  • fot. Shutterstock

Celem konsultacji jest zwiększenie możliwości uczenia się i nauczania za granicą w Europie, we wszystkich sektorach i na wszystkich poziomach uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego, jako kluczowego elementu europejskiego obszaru edukacji.

Zgłaszane opinie i uwagi pozwolą lepiej:

  • określić bariery ograniczające mobilność edukacyjną;
  • wskazać sposoby ich przezwyciężania;
  • promować mobilność edukacyjną i określić możliwe do niej zachęty;
  • uczynić mobilność edukacyjną bardziej sprzyjającą włączeniu społecznemu i przyjazną dla środowiska oraz w większym stopniu powiązać ją z możliwościami cyfrowego uczenia się.

Okres nadsyłania opinii:
8 lutego – 3 maja 2023 r. (północ czasu brukselskiego)

Weź udział w konsultacjach