Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Europejskie Forum Młodych Liderów 2024 w Warszawie

Jak zachęcać młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu obywatelskim, w tym do głosowania w wyborach? Jak budować porozumienie i współpracę pomiędzy młodzieżą z różnych państw? Młodzi obywatele Europy wspólnie szukali odpowiedzi na te pytania. 

  • fot. FRSE

Europejskie Forum Młodych Liderów (European Forum of Young Leaders), które w tym roku odbyło się w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik (17-19 kwietnia 2024 r.), to międzynarodowe spotkanie skupiające młodych entuzjastów – pracowników, liderów, menedżerów i kreatorów polityk młodzieżowych, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Tegoroczna edycja była wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Tygodniowi Młodzieży (12-19 kwietnia 2024 r.), który odbywał się pod hasłem „Voice your vision” i kładł szczególny nacisk na promowanie demokratycznych wartości i aktywności obywatelskiej młodzieży. W Forum wzięli udział zainteresowani z krajów Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich.

Podczas wydarzenia odbyły się sesje plenarne i warsztatowe obejmujące takie tematy, jak budowanie demokratycznych postaw wśród młodzieży, promowanie wartości europejskich, możliwości nawiązywania współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, rola głosowania w procesach demokratycznych, wspieranie zdrowia psychicznego czy wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w działalności młodych w internecie. Goście specjalni i prelegenci, w tym dr Joanna Mucha, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, czy Marharyta Vorykhava, przewodnicząca RADA – Białoruskiej Narodowej Rady Młodzieży, dostarczyli wiedzy, ale i postawili ważne pytania dot. współczesnych możliwości i wyzwań czekających młodych ludzi w Europie.

Organizatorami wydarzenia były SALTO Eastern Europe and Caucasus oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej informacji

Program