treść strony

Konsultacje ws. Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Cyfrowych (EDSC)

Komisja Europejska pracuje nad wdrożeniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Cyfrowych (EDSC), który będzie oparty na Europejskich Ramach Kompetencji Cyfrowych (DigComp), w celu umożliwienia łatwiejszej certyfikacji i uznawania umiejętności cyfrowych przez rządy i pracodawców.

  • fot. KE

Zapraszamy wszystkich do udziału w konsultacjach. Opinie ekspertów i zainteresowanych stron umożliwią analizę i zaprojektowanie EDSC tak, aby najlepiej odpowiadał swoim potrzebom w całej UE.

Rejestracja do 2 grudnia!

Mechanizm jest elementem tworzenia Europejskiej Ramy Kompetencji Cyfrowych – DigComp (więcej informacji np. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/europejskie-ramy-kompetencji-cyfrowych—digcomp).

Udział w konsultacjach jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziane są różne działania konsultacyjne, w tym ankiety, wywiady i warsztaty, aby zebrać opinie nt. tego, jak EDSC powinien być kształtowany, spełniając wymagania wszystkich interesariuszy. Zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zostaną zaproszone do udziału w procesie konsultacji i walidacji, które będą miały miejsce w całym studium wykonalności. Studium wykonalności EDSC jest prowadzone przez NTT Data, Empirica, All Digital. Instytucją zamawiającą jest Komisja Europejska oraz Generalna Dyrekcja ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych.

Konsultacje będą odbywać się w języku angielskim.
Więcej informacji na: https://edsc-consultation.eu/.