Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Miesiące informacyjne w Erasmus+ InnHUB

Chcesz stworzyć projekt edukacyjny i złożyć wniosek do programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności? Zapraszamy do zapisania się na konsultacje do Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB w Twoim regionie!

  • fot. Erasmus+ InnHUB

W styczniu i lutym 2024 r. sieć Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB (będąca jednostkami regionalnymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności działającymi w 7 miastach wojewódzkich Polski: Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Opolu i we Wrocławiu) prowadzić będzie indywidualne spotkania konsultacyjne oraz prezentacje dla instytucji na temat możliwości składania wniosków o dofinansowanie międzynarodowych innowacyjnych projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Kwota wsparcia może sięgać od 30 tys. do nawet 5 mln euro.

Erasmus+ InnHUB  w Twoim zasięgu: konsultacje indywidualne i prezentacje dla instytucji

Indywidualne spotkania konsultacyjne oraz prezentacje, które prowadzą eksperci Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB, przeznaczone są zarówno dla instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, samorządów, jak i dla innych podmiotów zainteresowanych ofertą i możliwościami, jakie dają programy Erasmus+ i EKS. Celem jest udzielenie odpowiedzi na Wasze pytania oraz przekazanie wszystkich niezbędnych informacji.

Jeśli planujecie złożenie projektu lub już podjęliście pierwsze kroki, ale macie jeszcze wiele niewyjaśnionych kwestii, zapraszamy na spotkanie indywidualne! Dzięki temu będziecie mogli pogłębić swoją wiedzę na temat zasad i procesu składania wniosków, omówić wszelkie wątpliwości związane z planowaniem projektu oraz uzyskać dostęp do przydatnych materiałów. Nasi eksperci pomogą Wam zrozumieć, jakie są wymagania, jak należy poprawnie wypełnić dokumenty i jak zapewnić sukces Waszego projektu.

Dodatkowo chcielibyśmy zaproponować możliwość zaproszenia przedstawiciela Erasmus+ InnHUB do Waszej instytucji. Osoba ta zaprezentuje szerszemu gronu podstawowe informacje związane z możliwościami, jakie otwierają się przed Waszą instytucją, chcącą realizować projekty w ramach programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. To doskonała okazja, abyście mogli zdobyć cenne wskazówki i inspiracje oraz porozmawiać na temat potencjału i korzyści, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w tych programach.

Na konsultacje prowadzona jest rejestracja przez formularze online:

Spotkania odbywają się w siedzibach Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB.

Poznaj możliwości Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Działania w Erasmus+ i EKS
Szeroki katalog działań: mobilności osób uczących się i kadry, partnerstwa współpracy różnych organizacji, projekty wolontariatu, projekty solidarności.

Kwoty dofinansowania
Dzięki programowi Erasmus+ możecie zyskać od 30 tys. do 5 mln euro dla Waszej organizacji. Kwoty te pozwolą na jeszcze lepsze i szersze rozwinięcie oferty działań w jednostkach aplikujących oraz pomogą w tworzeniu międzynarodowych sieci współpracy.
Oprócz Partnerstw na małą skalę i Partnerstw współpracy pomożemy Państwu w aplikowaniu o mobilności, które często są pierwszym krokiem do poznania korzyści płynących z Erasmusa+.

Wnioskowanie
O granty z programu Erasmus+ w kwocie od 30 tys. do 5 mln euro wnioskować mogą następujące instytucje i organizacje:

  • przedszkola;
  • szkoły każdego szczebla i typu;
  • uczelnie;
  • organizacje pozarządowe;
  • fundacje;
  • kluby sportowe;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • firmy;
  • i wiele innych!

Katalog beneficjentów jest w zasadzie niewyczerpywalny.

Korzystaj ze wsparcia Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB w 7 regionach

Działające od 2022 r. w 7 miastach wojewódzkich Centra Innowacji Erasmus+ InnHUB, będące częścią ciągle rozwijającej się sieci Biura ds. Współpracy z Regionami w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, stały się ważnymi punktami w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Opolu i we Wrocławiu.

To miejsca, które dzięki swojej dostępności pozwoliły na jeszcze lepsze dotarcie z wiedzą na temat programu Erasmus+ do szerokiego grona odbiorców. Jesteśmy pierwszym krajem w Europie, który podjął inicjatywę decentralizacji jednego z biur, a działania InnHUB-ów zostały docenione przez Komisję Europejską.

Współpraca InnHUB-ów z uczelniami w ramach porozumień regionalnych zaowocowała umowami z 57 partnerami – uczelniami z 7 regionów Polski, ale też miastem Katowice i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Sam program Erasmus+, mocno kojarzony z edukacją, wspiera działania międzysektorowe i właśnie Centra Innowacji InnHUB stają się katalizatorem współpracy między szkołami, uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, fundacjami czy też firmami.

W czasie niemal dwuletniej działalności Centrów Innowacji InnHUB z ponad 70 wydarzeń, w które zaangażowane były InnHUB-y, skorzystało ponad 6600 osób. Przeprowadzono też konsultacje z ponad 400 potencjalnymi beneficjentami.

Jeśli więc chcecie rozwijać swoje organizacje na szczeblu międzynarodowym, działać międzysektorowo albo potrzebujecie konsultacji mimo znajomości programu Erasmus+, zapraszamy do Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB. Nie czekajcie dłużej i skorzystajcie z możliwości spotkania indywidualnego lub zaproszenia naszego przedstawiciela do swojej instytucji. Czekamy na Wasze zgłoszenia i gwarantujemy profesjonalne doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie.

Informacje na temat poszczególnych Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB

Kraków:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pawilon C, pokój 078, parter
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

KONTAKT:
Ada Szpot
Telefon: 507 935 622
E-mail: ada.szpot@frse.org.pl

Katowice:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
pokój 4, parter
ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice

KONTAKT:
Marta Iwańska
Telefon: 510 386 800
E-mail: marta.iwanska@frse.org.pl

Gdańsk:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
piętro 3, pokój 3.37
ul. Wita Stwosza 53
80-308 Gdańsk

KONTAKT:
Łucja Gasik-Rachubińska
Telefon: 572 674 979
E-mail: lgasikrachubinska@frse.org.pl

Poznań:
Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 2 (parter, hall obok Biblioteki)
61-138 Poznań

KONTAKT:
Marcin Witkowski
Telefon: 507 939 448
E-mail: marcin.witkowski@frse.org.pl

Łódź:
Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej
budynek A16, pokój 6
ul. Żwirki 36
90-539 Łódź

KONTAKT:
Magdalena Senator
Telefon: 505 429 490
E-mail: magdalena.senator@frse.org.pl

Opole:
Centrum Nauka-Biznes
piętro III, pokój 405
ul. Ludwika Waryńskiego 4
45-047 Opole

KONTAKT:
Jakub Zieliński (pracownik InnHUB Wrocław)
Telefon: 572 675 273
E-mail: jzielinski@frse.org.pl

Wrocław:
InnHUB Wrocław
pl. Grunwaldzki 19
50-378 Wrocław

KONTAKT:
Jakub Zieliński
Telefon: 572 675 273
E-mail: jzielinski@frse.org.pl

Zapraszamy!