treść strony

Nabór 2022: Budowanie potencjału w kształceniu i szkoleniach zawodowych

Zapraszamy na transmisję live spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu wniosków w ramach działania Budowanie potencjału w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – Capacity building in the field of Vocational Education and Training (VET).

  • fot. Shutterstock

8 grudnia 2021 roku, w godzinach 14:00-17:00, Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) zaprasza na spotkanie informacyjne online dotyczące konkursu wniosków w 2022 roku w ramach działania Budowanie potencjału w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – Capacity building in the field of Vocational Education and Training (VET). Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie EACEA.

Akcja Budowanie potencjału w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego pozwala zawiązywać wielostronne partnerstwa między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie VET w krajach programu i państwach trzecich niestowarzyszonych z programem.

Celem projektów jest zwiększenie znaczenia, a także poprawa dostępności oraz zdolności do reagowania instytucji i systemów VET w państwach trzecich niestowarzyszonych z programem jako siły napędowej zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Przewodnik po programie na 2022 rok zawiera dokładną charakterystykę tej akcji (od strony 336).

Całkowity budżet działania Budowanie potencjału w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego wynosi ponad 26 milionów euro. Szczegółowe informacje na temat zaproszenia do składania wniosków zostaną udostępnione w najbliższych dniach w portalu Funding & Tender Opportunities.