Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Nasz projekt eTwinning 2024

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Nasz projekt eTwinning”. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 18 stycznia 2024 r.

  • fot. Shutterstock

Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uprawnionych do udziału w programie. Celem jest wybranie i promocja najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 i/lub 2023/2024.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekty mogą być zgłaszane w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

  • projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat;
  • projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat;
  • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat;
  • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat;

a także w pięciu kategoriach dodatkowych:

  • Sztuczna inteligencja w projektach eTwinning – projekty włączające w swoje działania elementy sztucznej inteligencji oraz uczące bezpiecznego i efektywnego korzystania z niej.
  • Dobrostan w szkole – współpraca skupiona na dbaniu o dobrostan uczniów oraz nauczycieli, jak również na budowaniu pozytywnych relacji w szkole i projekcie.
  • Synergia eTwinning-Erasmus+ – projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+.
  • Ambasador eTwinning – dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning.
  • Debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły.

Nauczyciel zgłaszający projekt do konkursu musi mieć przyznaną Krajową Odznakę Jakości za jego realizację.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez poniższy:

Formularz zgłoszeniowy

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy jest aktywny tylko przez 30 minut, dlatego też radzimy przygotować wcześniej w pliku tekstowym wymagane w zgłoszeniu informacje. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 stycznia 2024 r. (o godz. 23:59).

Więcej szczegółów dotyczących warunków uczestnictwa w konkursie, jego harmonogram i kryteria oceniania projektów zawiera:

Regulamin konkursu

W razie jakichkolwiek pytań związanych z konkursem prosimy kontaktować się mailowo: konkurs.etwinning@frse.org.pl.