Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

Nowy Erasmus+: budżet ponad 28 mld euro

Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021–2027

  • W nowej perspektywie finansowej budżet programu został znacząco zwiększony

    fot. Shutterstock

Odnowiony program Erasmus+, dysponujący budżetem w wysokości 26,2 mld euro (w latach 2014–2020 wynosił on 14,7 mld euro), uzupełniony o ponad 2 mld euro z instrumentów zewnętrznych Unii Europejskiej, sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w różnym wieku i z różnych środowisk. Program będzie w większym niż dotychczas zakresie koncentrował się na włączeniu społecznym oraz dążył do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. Erasmus+ będzie również wspomagał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej [PDF]