Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Oceń program Erasmus+!

Weź udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską i oceń program Erasmus+!

  • fot. FRSE

Wszystkich realizatorów projektów Erasmus+ zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, której wyniki zostaną wzięte pod uwagę przy kształtowaniu zasad programu w kolejnych latach konkursowych.

Konsultacje są prowadzone we wszystkich krajach programu i potrwają do 8 grudnia 2023 r. Każdy głos i każda cenna uwaga mają duże znaczenie w kontekście przedstawienia naszego krajowego punktu widzenia.

Liczymy na Wasze zaangażowanie!

Link do ankiety

Więcej informacji