treść strony

Paweł Poszytek dla Forbes: Inicjatywy FRSE w służbie rozwoju edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji odpowiedzialna jest za szereg inicjatyw edukacyjnych, realizowanych z funduszy europejskich. O procesie ich wdrażania w rozmowie z „Forbes” opowiedział dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE.

Od roku 2016, kiedy objął Pan stanowisko dyrektora w FSRE, doszło do szeregu zmian. Które z nich były dla Pana najważniejsze, które wpłynęły na obecny kształt i pozycję Fundacji na świecie? 
Dr hab. Paweł Poszytek:
 W szeregach Fundacji pracuję od 1998 roku. W 2016 roku objąłem funkcję dyrektora generalnego, stawiając na intensywny jej rozwój poprzez realizację wielu nowych programów. Jednym z największych wyzwań okazało się utworzenie wydawnictwa, jednak dzięki skompletowaniu zespołu i przy nieocenionej pomocy Krzysztofa Szwałka osiągnęliśmy status wydawnictwa punktowanego, publikującego liczne pozycje naukowe. Prężnie działa również nasz dział badawczy, współpracujący z instytucjami polskimi i zagranicznymi. Co ważne, wszystkie pozycje dostępne są za darmo w formie cyfrowej, co bez wątpienia wpływa na popularyzację wiedzy.

Pozycja FRSE z pewnością wpłynęła na przyznanie Polsce statusu gospodarza EuroSkills 2023. Czym jest ta inicjatywa? 
W Gdańsku we wrześniu tego roku odbędzie się największe w Europie wydarzenie związane z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności. W jednej przestrzeni spotkają się młodzi reprezentanci ponad 40 branż, od informatyki i robotyki po zawody tradycyjne jak gastronomia czy stolarstwo, wszystkie definiujące każdą dobrze rozwijającą się gospodarkę krajową. W szranki stanie ponad 650 zawodników z 32 krajów, rywalizujących o tytuł najlepszego w Europie w wybranej przez siebie umiejętności. Poza zawodnikami swoje wizyty potwierdziły też delegacje rządowe i parlamentarne z krajów europejskich, a także członek Komisji Europejskiej Nicolas Schmit, patronujący wydarzeniom związanym z trwającym właśnie Europejskim Rokiem Umiejętności. W organizacji przyświecały nam idee wydarzenia: ukazanie kierunków rozwoju w edukacji i zacieśnienia związku kształcenia zawodowego z biznesem, a także pokazaniu obu stronom, jak ważna jest inwestycja w młode talenty, zwracająca się już po kilku latach.

A jak wygląda sytuacja szkół branżowych w Polsce, których promocja jest jednym z celów EuroSkills? 
W Polsce coraz więcej młodzieży wybiera kształcenie zawodowe, co bardzo cieszy, jednak przed naszą edukacją jeszcze daleka droga. W krajach zachodnich trzy z pięciu dni szkolnych przeznaczone są na praktyki zawodowe, szkoła zaś zajmuje się monitorowaniem procesu kształcenia branżowego. Nie możemy obawiać się również wczesnego profilowania zawodowego. Współczesne zawody nie polegają na technice manualnej, a nauce procesu, opartego o rozwiązania informatyczne, uniwersalne dla wielu branż. Trwająca właśnie czwarta rewolucja przemysłowa to szansa na utworzenie nowych miejsc pracy, a szkoły branżowe pozwalają kształcić transwersalne, rozległe kompetencje zawodowe.

Pan dyrektor jest prekursorem idei Uniwersytetów Europejskich i pionierskiej w skali Europy inicjatywy tworzenia Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB. Jak przyjęły się te działania i jaki wpływ mają na kierunek kształtowania się szkolnictwa wyższego? 
Uniwersytety Europejskie to idea Komisji Europejskiej, polegająca na łączeniu się uczelni z różnych krajów celem tworzenia jednego organizmu uczelnianego. Z 50 funkcjonujących obecnie sieci 8 posiada już status prawny, de facto stanowiąc jedną jednostkę edukacyjną. Przystąpienie do Uniwersytetu Europejskiego pozwala studentom, doktorantom, kadrze badawczo-dydaktycznej skorzystanie z międzynarodowego transferu wiedzy i umiejętności, a uczelni na konkurencyjność na globalnym rynku edukacyjnym. Bez łączenia potencjału nie ma mowy o wysokiej pozycji rankingowej wielu europejskich uczelni. Z projektu w Polsce korzystają już 24 placówki, stawiając nasz kraj w europejskiej czołówce. Erasmus+ InnHUB to międzysektorowe centrum innowacji, a istotą ich działania jest inicjowanie współpracy. To miejsca spotkań potencjalnych beneficjentów – uczelni, samorządów, centrów kształcenia zawodowego, szkół, biznesu, którzy dzięki ofercie programu tworzyć mogą nowe, wspólne projekty, a potem wprowadzić je w życie. Erasmus+ InnHub to nasz innowacyjny projekt, który Komisja Europejska uznała za niezwykle cenny, godny upowszechniania i implementowania w innych krajach.

Rozmawiał: Adam Tobojka. Tekst ukazał się na stronie Forbes.pl.