Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Polskie uczelnie w akcjach Erasmus+ 2014-2020

Jaki jest udział polskich instytucji w akcjach centralnych programu Erasmus+ adresowanych do sektora szkolnictwa wyższego w latach 2014-2020?

  • fot. Pixabay

Akcje programu Erasmus+ zarządzane centralnie w latach 2014-2020 to działania międzynarodowe wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli (obecna nazwa: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury). Były przyporządkowane do akcji kluczowej 1 (mobilność) lub akcji kluczowej 2 (projekty wielostronne/partnerstwa). Dodatkowo w ramach szkolnictwa wyższego można było realizować działania Jean Monnet.

Agencja Wykonawcza zajmowała się zarządzaniem całym cyklem trwania tych projektów, począwszy od promowania programu, oceny wniosków o dofinansowanie i monitorowania realizacji projektów, a skończywszy na upowszechnianiu rezultatów projektów i programu. Natomiast rolą Agencji Narodowej było promowanie tych akcji wśród polskich podmiotów kwalifikujących się do udziału.

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury w Brukseli w okresie 2014-2020 zarządzała następującymi akcjami:

  • Wspólne Studia Magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees – EMJMDs) - łącznie wpłynęło 657 wniosków, z czego 223 otrzymało dofinansowanie. Polskie uczelnie w 12 projektach wnioskowały jako koordynator, zaś jako partner w 81. Projekty koordynowane przez polskie uczelnie nie uzyskały dofinansowania, natomiast otrzymało je 50 projektów, w których partnerem były polskie uczelnie;
  • Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich (Capacity Building in Higher Education – CBHE) - wpłynęły 4834 wnioski, w tym 4364 na projekty wspólne i 470 na projekty strukturalne. Docelowo wsparcie otrzymały 744 projekty: 650 to projekty wspólne, a 94 to projekty strukturalne. Polskie podmioty uczestniczyły w 97 projektach, w tym w 12 jako koordynator;
  • Sojusze na rzecz wiedzy (Knowlegde Alliances) - dofinansowano 155 projektów. Polskie podmioty wzięły udział w 29 projektach, przy czym w 1 jako koordynator;
  • Uniwersytety Europejskie (European Universities) - w dwóch pilotażowych konkursach Komisja Europejska wyłoniła 41 konsorcjów, które otrzymały dofinansowanie. W 11 z nich uczestniczy polska uczelnia;
  • Akcje Jean Monnet - łącznie dofinansowano 1960 projektów, a polskie podmioty pojawiają się w 46 zatwierdzonych wnioskach.

Które polskie instytucje i uczelnie wzięły udział w akcjach programu Erasmus+ 2014-2020? Pełna wersja podsumowania: TUTAJ.