treść strony

Program Erasmus+ nie tylko dla studentów – dowiedz się więcej na szkoleniach

W jaki sposób można pozyskać środki na swój projekt Erasmus+ w kwocie od 30 tys. euro nawet do 5 mln euro? Szczegóły związane z finansowaniem, a także z procesem wnioskowania będzie można poznać podczas bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Centra Innowacji Programu Erasmus+ InnHUB i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

  • fot. FRSE

Komisja Europejska w latach 2021-2028 przeznaczy na program Erasmus+ ponad 28 mld euro. Wbrew powszechnemu przekonaniu dofinansowanie na realizację projektów mogą uzyskać nie tylko instytucje szkolnictwa wyższego, ale też wiele podmiotów działających w różnych sektorach, jak np. przedsiębiorcy, samorządy, fundacje, stowarzyszenia czy szkoły.

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ mogą dotyczyć nie tylko jednego z 7 sektorów, ale również stanowić połączenie kilku z nich: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych, Młodzież i Sport. Inną możliwość uzyskania dofinansowania stanowią projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, który umożliwia realizację międzynarodowych i lokalnych działań wolontariackich.

Aby jak najlepiej przygotować przyszłych beneficjentów do wnioskowania o finansowanie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności – zaplanowała cykl bezpłatnych szkoleń, które odbędą się w wybranych miastach Polski w siedzibach Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB.

Pierwsze ze szkoleń skierowane będzie do przedstawicieli podmiotów zainteresowanych realizacją projektów w programie Erasmus+ w obszarze szkolnictwa wyższego: jednostek uczelni wyższych, przedstawicieli władz samorządowych czy organizacji pozarządowych. Uczestnicy uzyskają informacje o zasadach realizacji: mobilności o zasięgu europejskim i światowym (w ramach Akcji 1) oraz projektów Partnerstw współpracy (w ramach Akcji 2) i innych typów projektów, m.in. wspólnych studiów, budowania potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego, Jean Monnet, Sojuszy na rzecz innowacji czy „Uniwersytetów europejskich” (w ramach działań centralnych). Na spotkaniu będą obecni specjaliści z Narodowej Agencji, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące wnioskowania, raportowania, a także planowania budżetu.

W trakcie drugiego dnia szkoleń omówione zostaną przekrojowo pozostałe sektory programu Erasmus+: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych, Młodzież i Sport. Zaprezentowane zostaną możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Partnerstw współpracy oraz Partnerstw na małą skalę, które stanowią okazję do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań dla każdej wnioskującej instytucji. Omówione zostaną też możliwości oferowane przez program, jakim jest Europejski Korpus Solidarności. Poza ofertą dla sektorów uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z przykładami projektów i dobrych praktyk dzięki udziałowi doświadczonych beneficjentów.

Terminy najbliższych szkoleń:

Gdańsk (rejestracja: erasmusgdansk.webankieta.pl
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

  • 22.11.2022 – oferta programu Erasmus+ dla sektora Szkolnictwo wyższe;
  • 7.12.2022 – oferta programu Erasmus+ dla poszczególnych sektorów oraz oferta Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poznań (rejestracja: erasmuspoznan.webankieta.pl
Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

  • 6.12.2022 – oferta programu Erasmus+ dla poszczególnych sektorów oraz oferta Europejskiego Korpusu Solidarności;
  • 9.12.2022 – oferta programu Erasmus+ dla sektora Szkolnictwo wyższe.

Katowice (rejestracja: erasmuskatowice.webankieta.pl
Kampus Politechniki Śląskiej

  • 13.12.2022 – oferta programu Erasmus+ dla poszczególnych sektorów oraz oferta Europejskiego Korpusu Solidarności.
  • 14.12.2022 – oferta programu Erasmus+ dla sektora Szkolnictwo wyższe.

Kraków (rejestracja: erasmuskrakow.webankieta.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  • 15.12.2022 – oferta programu Erasmus+ dla sektora Szkolnictwo wyższe;
  • 16.12.2022 – oferta programu Erasmus+ dla poszczególnych sektorów oraz oferta Europejskiego Korpusu Solidarności.

Erasmus+ InnHUB to ośrodki tworzone we współpracy z renomowanymi uczelniami i strefami biznesowymi, w których promowane są dobre praktyki Erasmusa. Każde tego typu centrum jest miejscem spotkań informacyjnych, szkoleń oraz wykładów prezentujących dobre praktyki związane z innowacjami i nowymi technologiami, które są wykorzystywane w różnych branżach przemysłu i nauki. Do tej pory powstało 5 tego typu punktów: w Krakowie (we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie), w Katowicach (we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną), w Gdańsku (we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim), w Poznaniu (we współpracy z Politechniką Poznańską) oraz w Łodzi (we współpracy z Politechniką Łódzką).