Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

RPI Łódź. Warsztaty z przygotowywania projektów Erasmus+

Regionalne Punkty Informacyjne NA funkcjonujące w Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zapraszają na warsztaty poświęcone opracowywaniu projektów edukacyjnych Erasmus+. Spotkanie odbędzie się 20 marca 2024 r. w Łodzi.

  • fot. RPI

Warsztaty kierowane są do zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucji związanych z edukacją.

Tematy podejmowane podczas spotkania to m.in.:

  • Rozpoznawanie potrzeb szkoły/placówki z zastosowaniem różnych metod – analiza SWOT, drzewo problemów, drzewo celów, poszukiwanie partnerów do projektu.
  • Formułowanie celów w projekcie.
  • Planowanie działań.
  • Określanie rezultatów projektu.

Termin: 20 marca 2024 r., godz. 15:30-19:00
Miejsce: Łódź, siedziba Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, sala 210 (II piętro)
Prowadzące: Małgorzata Bury (Regionalny Punkt Informacyjny – Kuratorium Oświaty w Łodzi), Barbara Wrąbel (Regionalny Punkt Informacyjny – ŁCDNiKP)

Udział w zajęciach jest bezpłatny, a zainteresowane osoby mogą zarejestrować się na stronie: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/77455.

W arkuszu rejestracyjnym prosimy podać służbowy adres e-mailowy w domenie elodz.edu.pl (dotyczy nauczycieli z Łodzi).

Więcej informacji