treść strony

RPI Rzeszów. Projekty Erasmus+: planowanie i przygotowywanie wniosków

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (Regionalny Punkt Informacyjny) zaprasza na spotkanie informacyjne w Ośrodku Szkoleniowym w Czudcu, które odbędzie się 13 czerwca 2024 r. Temat przewodni? Zasady planowania oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów Erasmus+ w perspektywie jesiennego naboru.

  • fot. RPI

Tematy szczegółowe podejmowane podczas spotkania to m.in.:

  • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a program Erasmus+.
  • Projekty partnerskie na małą skalę (KA210) – zasady wypełniania wniosku aplikacyjnego.
  • Erasmus+ Akcja 2: Współpraca organizacji i instytucji, Partnerstwa na rzecz współpracy, w tym: Partnerstwa na małą skalę oraz Partnerstwa współpracy.
  • Erasmus+ Sport – wybrane zagadnienia.
  • Prezentacje projektów międzynarodowych Erasmus+ (przedstawiciele podkarpackich szkół i instytucji).

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy w Czudcu k. Rzeszowa, ul. Rzeszowska 82
Termin: 13 czerwca 2024 r., godz. 9:30-13:45

Więcej informacji