treść strony

Ryczałty w projektach partnerskich Erasmus+: podręcznik o finansach i realizacji projektów partnerskich

Komisja Europejska opublikowała wskazówki dotyczące nowego modelu finansowania i założeń Akcji 2 programu Erasmus+, czyli Partnerstw na rzecz współpracy. Celem wskazówek jest pomoc wszystkim zainteresowanym składaniem wniosków i realizowaniem projektów w ramach Partnerstw współpracy (projekty z innowacyjnymi rezultatami) i Partnerstw na małą skalę (projekty dla mniej doświadczonych i nowych organizacji działających na mniejszą skalę).

  • fot. Shutterstock

Podręcznik przygotowany przez Komisję Europejską i dostępny w języku angielskim dotyczy planowania i realizacji projektów według nowych zasad – tzw. lump sums, czyli z zastosowaniem kwot ryczałtowych na cały projekt. Dostarcza ważnych informacji obejmujących cały cykl życia projektu: od przygotowania i wnioskowania po zarządzanie nim, raportowanie i audyty.

Publikacja wzbogacona jest o dodatkowe wskazówki, które mają na celu wsparcie opracowania projektu:

  • Załącznik 1 – ogólne wytyczne dotyczące zarządzania projektami (przygotowanie optymalnego wniosku o dotację).
  • Załącznik 2 – porady nt. opracowywania wskaźników oraz przykłady partnerstw finansowanych w perspektywie 2014-2020.

Pełen tekst przewodnika w języku angielskim jest załączony do pobrania niżej. Zachęcamy też do lektury Przewodnika po programie Erasmus+ 2022 (w języku polskim).

Do pobrania