treść strony

Sektor Młodzież: wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 4 października 2023 roku

Z radością ogłaszamy wyniki konkursu wniosków złożonych w sektorze Młodzież programu Erasmus+ w terminie do 4 października 2023 r.

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w sektorze Młodzież programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 – projekty krótkoterminowe (KA152, KA153, KA154, KA155) oraz w ramach Akcji 2 (KA210, KA220). Decyzje zostały podjęte przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 8 stycznia 2024 r.

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 1 Mobilność młodzieży (KA152-YOU)

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 1 Mobilność na rzecz osób pracujących z młodzieżą (KA153-YOU)

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 1 Działania wspierające uczestnictwo młodzieży (KA154-YOU)

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 1 Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU (KA155-YOU)

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 2 Partnerstwa na rzecz współpracy – Partnerstwa na małą skalę (KA210-YOU) o budżecie 30 000 euro

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 2 Partnerstwa na rzecz współpracy – Partnerstwa na małą skalę (KA210-YOU) o budżecie 60 000 euro

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 2 Partnerstwa strategiczne (KA220-YOU) o budżecie 120 000 euro

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 2 Partnerstwa strategiczne (KA220-YOU) o budżecie 250 000 euro

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 2 Partnerstwa strategiczne (KA220-YOU) o budżecie 400 000 euro

Gratulujemy i życzymy satysfakcjonujących realizacji projektów!