treść strony

Sojusze Uniwersytetów Europejskich – kolejna edycja konkursu w ramach Erasmus+

W październiku br. Komisja Europejska ogłosiła kolejny konkurs na poszerzenie istniejących sojuszy w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich oraz nabór na nowe sojusze (European Universities Erasmus+ call for proposals 2024).

  • fot. Shutterstock

Łączny budżet przewidziany w konkursie wynosi 189 200 000 euro.

Termin składania wniosków upływa 6 lutego 2024 r.

Więcej informacji na temat konkursu oraz możliwości aplikowania można znaleźć pod adresami:

Ogłoszony konkurs koncentruje się na dwóch obszarach:

  • Ścieżka 1: Pogłębienie instytucjonalnej współpracy transnarodowej (European Universities – Development of deep institutional transnational cooperation). Identyfikator konkursu – ERASMUS-EDU-2024-EUR-UNIV-1.

W tej ścieżce przewidziane jest wsparcie dla wnioskodawców zmierzających do zawiązania instytucjonalnej współpracy ponadnarodowej w ramach nowych sojuszy Uniwersytetów Europejskich.

  • Ścieżka 2: Wspólnota praktyk (European Universities – Community of practice). Identyfikator konkursu – ERASMUS-EDU-2024-EUR-UNIV-2.

Ta ścieżka ma na celu utworzenie „Wspólnoty praktyk” dla sojuszy Uniwersytetów Europejskich, co ma pomóc w budowaniu synergii oraz wymianie najlepszych praktyk i doświadczeń, a także przynieść korzyści całemu sektorowi szkolnictwa wyższego.

O sojuszach

W ramach naborów wniosków wyłoniono już 50 sojuszy Uniwersytetów Europejskich, w skład których wchodzi ponad 430 instytucji szkolnictwa wyższego z całego kontynentu, w tym 23 uczelnie z Polski.

Inicjatywa Uniwersytetów Europejskich została przedstawiona przez Komisję Europejską w listopadzie 2017 r. jako część ogólnej wizji utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.

Europejska strategia na rzecz uniwersytetów zakłada wsparcie do połowy 2024 r. 60 Uniwersytetów Europejskich obejmujących ponad 500 instytucji szkolnictwa wyższego. W tym celu w bieżącym okresie programowania 2021-2027 przewidziano rekordową kwotę 1,1 mld euro w ramach programu Erasmus+ na wsparcie europejskich uniwersytetów.

Przewiduje się, że sojusze Uniwersytetów Europejskich będą łączyć coraz więcej jednostek dydaktycznych, naukowo-badawczych, pracowników akademickich, administracyjnych, technicznych, doktorantów i studentów. Będą oferować także polskim odbiorcom o wiele bardziej innowacyjne metody kształcenia – oparte na wyzwaniach i podejściach przekraczających granice dyscyplin, wdrażające więcej wspólnych programów studiów oraz stawiające na łączenie środowisk i społeczeństw ponad granicami.

Aby poznać możliwości realizacji projektów centralnych w dziedzinie szkolnictwa wyższego Erasmus+, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności sektora Szkolnictwo wyższe lub do najbliższego Erasmus+ InnHUB.

Do tej pory na mapie Polski funkcjonuje 7 Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB. Biura zlokalizowane są: we Wrocławiu na Politechnice Wrocławskiej, w Łodzi na Politechnice Łódzkiej, w Krakowie na Uniwersytecie Ekonomicznym, w Opolu na Politechnice Opolskiej (we współpracy z Uniwersytetem Opolskim), w Gdańsku na Uniwersytecie Gdańskim, w Katowicach w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w Poznaniu na Politechnice Poznańskiej.

Szczegółowe informacje: https://erasmusplus.org.pl/erasmus-innhub.