treść strony

Spotkanie: możliwości Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w nowej perspektywie finansowej

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza przedstawicieli uczelni, szkół, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, samorządów oraz związków i klubów sportowych do udziału w spotkaniu informacyjnym dla województwa lubuskiego nt. oferty sektorów Erasmus+ i możliwości finansowania projektów międzynarodowych.

 • fot. FRSE

Uczestnicy spotkania dowiedzą się między innymi:

 • jakie możliwości współpracy międzynarodowej mają uczelnie, organizacje i instytucje działające na rzecz młodzieży lub kadry kształcącej bądź nadzorującej kształcenie przyszłych profesjonalistów w ramach programu Erasmus+;
 • jak rozwijać swoją organizację/instytucję w dziedzinie partnerstw współpracy z instytucjami kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz edukacji wyższej;
 • w jaki sposób promować projekty w dziedzinie mobilności, innowacji, sportu oraz zdrowego trybu życia;
 • jakie możliwości oferuje program Erasmus+ dla współpracy pomiędzy sektorami edukacji, np. zawodowej lub wyższej a sektorem biznesu.

Spotkanie odbędzie się 10 października 2023 r., godz. 8:30-15:15, w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podejmowaniem działań w sektorze Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Sport oraz w ramach projektów wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności, w tym:

 • pracowników uczelni, szkół, NGO, samorządów, przedsiębiorstw i innych typów instytucji pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe w partnerstwach z uczelniami;
 • pracowników dydaktycznych i naukowo-badawczych wszystkich dyscyplin, a także administracyjnych, technicznych i innych pragnących realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego;
 • pracowników stowarzyszeń, fundacji, szkół, przedsiębiorstw i klubów/federacji sportowych zainteresowanych rozwojem własnym, młodzieży oraz swoich instytucji;
 • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych;
 • koordynatorów uczelnianych i wydziałowych programu Erasmus+;
 • edukatorów zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu do i z Zielonej Góry oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.

Rejestracja będzie otwarta do 9 października lub do wyczerpania limitu miejsc.

Program wydarzenia

Link do rejestracji

Wydarzenie jest organizowane przez Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Poznań przy wsparciu Uniwersytetu Zielonogórskiego.