Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Startuje Erasmus+ InnHUB Wrocław!

17 maja 2023 r. dolnośląskie uczelnie podpisały porozumienie inaugurujące działalność Erasmus+ InnHUB Wrocław. To kolejne miejsce na mapie Polski, które będzie promować i popularyzować ofertę Erasmus+ – tym razem wśród wrocławskich uczelni.

 • fot. Maciej Kulczyński

 • fot. Maciej Kulczyński

 • fot. Maciej Kulczyński

 • fot. Maciej Kulczyński

Intencją zawarcia porozumienia jest współpraca Centrum Erasmus+ InnHUB Wrocław ze środowiskiem akademickim, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi m.in. poprzez zwiększanie świadomości o ofercie programu Erasmus+, przeprowadzanie szkoleń czy rozszerzanie sieci współpracy międzynarodowej.

– Z wrocławskimi uczelniami współpracujemy przy wielu różnych projektach, korzystają też one na co dzień z oferty programu Erasmus+. Powstające centrum ma być platformą integrującą i intensyfikującą te działania, a wiemy, że potrzeb jest wiele. Trzy wrocławskie uczelnie należą do sojuszy Uniwersytetów Europejskich, a program Erasmus+ jest właśnie odpowiedzią na wiele stojących przed szkołami wyższymi wyzwań – mówił dr hab. Paweł Poszytek.

Porozumienie podpisali:

 • dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
 • prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej;
 • prof. Krystian Kiełb, rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;
 • prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • prof. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
 • prof. Wojciech Pukocz, rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu;
 • prof. Marzena Dominiak, prorektor ds. strategii rozwoju uczelni Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
 • dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr, prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wkrótce do konsorcjum dołączy również Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, której rektor, prof. Andrzej Rokita, był obecny na środowym spotkaniu.

Działalność Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Wrocław nie jest kierowana wyłącznie do szkół wyższych z regionu. Z oferty InnHUB mogą korzystać również organizacje pozarządowe, szkoły, przedsiębiorstwa oraz samorządy.

Siedziba Erasmus+ InnHUB Wrocław znajdzie się w budynku przy placu Grunwaldzkim 19.  Pierwsze szkolenia i warsztaty zostały zaplanowane na czerwiec.