Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Transformacja wymaga nowych kompetencji

– Siemens od lat uczestniczy w organizacji konkursów EuroSkills i WorldSkills. Projekty tego typu pomagają firmom w docieraniu do szkół, czyli do potencjalnych przyszłych pracowników, oraz pokazują, w jakim kierunku powinna zmierzać edukacja branżowa – mówi Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska.

  • fot. Materiały prasowe Siemens Polska

Jak postrzega pan znaczenie edukacji zawodowej dla rozwoju gospodarki?
Rozwój polskiej gospodarki przyspiesza za sprawą dynamicznie postępującej transformacji cyfrowej. Jesteśmy dziś znaczącym graczem na arenie europejskiej i światowej, oferujemy konkurencyjną, perspektywiczną przestrzeń dla nowoczesnych biznesów. W erze Przemysłu 4.0 wyzwaniem pozostaje jednak niedobór fachowców. Mamy w Polsce wiodące uczelnie, z których wywodzą się znakomici absolwenci. Rzecz jednak w tym, żeby ścieżki ich edukacji były adekwatne do potrzeb współczesnego rynku pracy – i tutaj niezwykle ważna jest współpraca biznesu z sektorem szkolnictwa wyższego. Drugą kwestią do pilnego zagospodarowania jest ograniczona liczba szkół branżowych w Polsce oraz wciąż niewielka popularność praktycznej nauki zawodu.

Czy i jak Siemens przyczynia się do zaspokojenia potrzeb rynku w zakresie kształcenia i pozyskiwania specjalistów?
Siemens od lat aktywnie wspiera uczelnie techniczne przez zaangażowanie ekspertów merytorycznych, współorganizację konkursów naukowych oraz oferowanie pakietów edukacyjnych czy wyposażenia laboratoriów. W przypadku szkolnictwa branżowego naszą rolę widzimy w przybliżaniu uczniom idei Przemysłu 4.0 i zachęcaniu ich do nauki zawodów – w tym tych tradycyjnych – przez pokazywanie ich atrakcyjności. Coraz więcej branż się technologizuje i w rezultacie oferuje nowoczesne i interesujące miejsca pracy. Przykładowo w branży obróbki metali stosuje się dziś zaawansowane obrabiarki sterowane numerycznie (CNC), a pracę spawaczy wspierają roboty, które odpowiednio zaprogramowane przejmują powtarzalne, czyli możliwe do zautomatyzowania czynności. Transformacja ta wymaga od pracowników zupełnie nowych kompetencji i umiejętności. Dlatego tak ważne jest, by kształcić je już na etapie szkół średnich.

Dlaczego Siemens Polska angażuje się w inicjatywy edukacyjne, m.in. w EuroSkills?
Włączając się w projekty wspierające edukację, chcemy ukazać pracę w znanych zawodach w nowym, uwspółcześnionym świetle. Zależy nam, by pokazywać młodym ludziom, jak perspektywiczne może być praktyczne kształcenie branżowe, oraz by budzić w nich ciekawość i fascynację, oswajać ich z nowym obliczem pracy epoki 4.0. Nasze zaangażowanie w EuroSkills pozwala uczestnikom doświadczać i testować najnowsze technologie, z którymi spotkają się w pracy – m.in. w zakresie sterowania przemysłowego, instalacji elektrycznych, frezowania CNC czy chłodnictwa i klimatyzacji. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych jest niezwykle istotne z perspektywy społecznej. Im więcej młodych ludzi ma konkretne umiejętności pożądane na rynku pracy, tym większe są możliwości rozwoju ekonomicznego rodzimej gospodarki: inwestorzy chętniej lokują tutaj potencjał produkcyjny, a to sprawia, że ekonomia staje się bardziej konkurencyjna i silniejsza. Młodzi ludzie są więc kluczowym ogniwem rozwoju każdego kraju. Wierzę, że obowiązkiem odpowiedzialnych firm technologicznych jest wyznaczanie standardów oraz demokratyzacja i transfer wiedzy dla dobra całych społeczności.

Jakie korzyści widzą państwo we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji?
Inicjatywy jak te prowadzone przez FRSE są nie tylko inwestycją w młode talenty, tak dziś potrzebne na rynku pracy. To także istotny wkład w pogłębianie dialogu międzysektorowego, który przyspiesza reformowanie edukacji branżowej i tym samym przyczynia się do rozbudowy nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Organizacje takie jak FRSE dają silny bodziec do podnoszenia świadomości w tym obszarze, znacząco wpływający na zmianę postrzegania edukacji branżowej. Siemens od lat aktywnie uczestniczy w organizacji konkursów EuroSkills i WorldSkills, także na poziomie centralnym, z ramienia koncernu Siemens AG. Projekty tego typu pomagają firmom w docieraniu do szkół, nauczycieli i uczniów, a więc do potencjalnych przyszłych pracowników, a także pokazują decydentom, w jakim kierunku powinna zmierzać przyszłościowa edukacja branżowa. Nasze zaangażowanie ma więc realny wpływ na rozwój systemu szkolnictwa, kształcenie kadr przyszłości, a w efekcie na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Postrzegamy to wszystko jako naszą społeczną odpowiedzialność.

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 3/2023: