Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Trwa konkurs #selfie+!

Termin rejestracji zdjęć upływa dopiero 31 października 2021 roku.

  • fot. Shutterstock

Konkurs Selfie+ jest okazją dla  beneficjentów programów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do podzielenia się  efektami swojej pracy.

➡️Czym jest Selfie+?

Platforma selfie+ to miejsce stworzone specjalnie dla beneficjentów programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, służące prezentowaniu działań projektowych realizowanych przy wsparciu Narodowej Agencji Programu Erasmus +.

➡️Konkurs Selfie+

Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie konkursu fotograficznego, bo to właśnie za pomocą zdjęć najłatwiej i najskuteczniej można przedstawić rezultaty swoich działań. Eksperci NA i EKS wybiorą najlepsze zdjęcia umieszczone na platformie w okresie trwania konkursu.

➡️Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy:

✔️Zapoznać się z regulaminem konkursu,

✔️Wybrać jedno zdjęcie z projektu najlepiej pasujące do poniższych kategorii:

  • Twój projekt w jednym ujęciu – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw główny temat działań projektowych,
  • Wartości Europejskie w Nowej Perspektywie – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw, w jaki sposób Twój projekt wpływa na aktywność uczestników i ich włączenie w europejski wymiar edukacji uwzględniając priorytety Nowej Perspektywy tj. cyfrowy świat, Ekologia, Wyrównywanie szans, Synergia.

Z każdego projektu może zostać zgłoszone tylko jedno zdjęcie, w jednej z 2 kategorii. W obu kategoriach konkursowych zostaną przyznane pierwsze miejsca dla beneficjentów reprezentujących każdy z uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie programów.

Więcej informacji oraz regulamin znajdziecie:  https://selfieplus.frse.org.pl/konkurs-2021