Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Uniwersytety europejskie 2023: ruszył nabór wniosków

Komisja Europejska ogłosiła właśnie rozpoczęcie czwartego naboru wniosków w ramach inicjatywy „Uniwersytety europejskie”. Podmioty zainteresowane mają czas na dostarczenie swojego zgłoszenia do 31 stycznia 2023 r.

  • fot. Shutterstock

Celem tego typu partnerstw jest wspieranie systemowej, strukturalnej i zrównoważonej współpracy ponadnarodowej pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie. Obejmuje to takie aspekty, jak edukacja, badania, innowacje oraz usługi dla społeczeństwa. Dzięki sukcesowi wcześniejszych edycji obecnie funkcjonują już 44 sojusze zrzeszające 340 instytucji szkolnictwa wyższego z całej Europy.

Tradycyjnie nabór wniosków został podzielony na 2 kategorie:

  1. Pogłębienie dotychczasowej ponadnarodowej współpracy (kontynuacja współpracy w ramach istniejących sojuszy oraz możliwość ich rozszerzenia o nowe podmioty).
  2. Nowa ponadnarodowa współpraca (tworzenie nowych sojuszy).

Jedną ze zmian w odniesieniu do poprzednich edycji naboru jest możliwość uzyskania oznaczenia Seal of Excellence. Wyróżnienie to przyznawane będzie wysokiej jakości wnioskom (uzyskującym min. 80 punktów), których sfinansowanie w ramach obecnego naboru nie będzie możliwe z uwagi na wykorzystanie puli dostępnego budżetu. Oznaczenie Seal of Excellence uprości poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania na poziomie krajowym.

Formularze zgłoszeniowe oraz dokumentacja konkursowa związana z tegorocznym naborem dostępne są tutaj.

Wnioskodawców oraz osoby zainteresowane naborem zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym online, jakie zorganizuje Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EAC) wspólnie z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Wydarzenie odbędzie się 15 listopada 2022 r. w godz. 14:30-17:00. Więcej szczegółów dostępnych jest pod tym linkiem.

Informacje o możliwościach inicjatywy „Uniwersytety europejskie” można też uzyskać w Centrach Innowacji Erasmus+ InnHUB oraz w Regionalnych Punktach Informacyjnych.