Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Urodziny Erasmusa+ – obchody 35-lecia programu we Wrocławiu

Świętowane we Wrocławiu 35-lecie programu Erasmus+ było okazją, by osoby korzystające z mobilności edukacyjnych, wolontariusze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych wymienili się doświadczeniami.

  • fot. Szymon Łaszewski

  • fot. Szymon Łaszewski

  • fot. Szymon Łaszewski

  • fot. Szymon Łaszewski

  • fot. Szymon Łaszewski

  • fot. Szymon Łaszewski

  • fot. Szymon Łaszewski

  • fot. Szymon Łaszewski

W ramach 35-lecia programu Erasmus+ we Wrocławiu odbyły się dwie debaty i Market Europejski. 22 czerwca w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli spotkali się pedagodzy z różnych typów szkół z całego województwa, którzy realizują mobilności zagraniczne albo przygotowują się do takich działań. Była to okazja, aby beneficjenci Erasmusa+ zaprezentowali projekty, w których brali udział, i podzielili się doświadczeniami z edukacyjnych wyjazdów, osoby zaś, dla których program ten jest nowością – dowiedziały się, jak prawidłowo napisać wniosek o dofinansowanie.

Wzięli w niej udział przedstawiciele szkół, fundacji i stowarzyszeń z Dolnego Śląska, którzy realizują projekty edukacyjne dla swoich podopiecznych i kadry lub są nimi zainteresowani. W trakcie spotkania omówiono możliwości aplikowania do programu i pokazano dobre praktyki międzynarodowej współpracy.

Natomiast Market Europejski, zorganizowany 24 czerwca w Czasoprzestrzeni, czyli dawnej zajezdni tramwajowej we Wrocławiu, zgromadził setki beneficjentów programu Erasmus+, wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS) oraz osób dotychczas niezwiązanych z żadnym z tych programów, ale zainteresowanych możliwościami ich realizacji. Były konkursy, quizy, gry i warsztaty promujące unijne inicjatywy edukacyjne.

Chwalą wolontariat
Wolontariusze z dumą pokazywali, jak zorganizowana jest ich praca i jak działa funkcjonująca w Czasoprzestrzeni stołówka dla uchodźców. – W lutym, gdy wybuchła wojna, ludzie sami zaczęli się do nas zgłaszać, ponieważ chcieli pomóc – podkreśla Jakub Kurakiewicz, koordynator wolontariatu EKS we wrocławskim Centrum do spraw Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa, które prowadzi stołówkę. W ten właśnie sposób na wolontariat trafili 19-letni Tim Zakharenka z Białorusi i  20-letni Anton Horoshko ze Lwowa. Pracowali we Wrocławiu, a kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, zgłosili się do Tratwy i zostali wolontariuszami. Od kilku miesięcy rozładowują transporty żywności, przygotowują paczki i potem je rozwożą lub rozdają uchodźcom. Na obiady do – działającej w Czasoprzestrzeni – stołówki przychodzą matki z dziećmi, nastolatki i osoby starsze. Mogą tu zjeść ciepły posiłek, ale także zapisać się na kurs języka polskiego oraz otrzymać wsparcie psychologa lub pomoc w wypełnieniu dokumentów.

Wolontariusze EKS podczas spotkań na Markecie Europejskim podkreślali zalety korzystania z tego typu programów.

Tych niezwykłych spotkań doświadczył również John Paul Muscat, wolontariusz z Malty. Rozmawiając z odwiedzającymi Czasoprzestrzeń, podkreślał, że dzięki mobilnościom – wcześniej realizowanym w ramach programu Erasmus, a teraz w ramach EKS-u – stał się bardziej otwarty, samodzielny i współodczuwający. Agnieszka Surma, koordynatorka wolontariatu Stowarzyszenia Tratwa, potwierdza, że takie wyjazdy to nauka samodzielności. – Niektórzy z naszych wolontariuszy po raz pierwszy w życiu wyjechali bez rodziców do innego miasta, a nawet za granicę – podkreśla.

Pomysły na kolejne projekty
Spotkania z okazji 35-lecia programu Erasmus+ były nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, ale także szansą na poznanie kolejnych możliwości wyjazdów. A właśnie tego szukały na Markecie Europejskim dwie młode wrocławianki: Julka Kołodziejska i Marta Janicka z VII LO we Wrocławiu, które – w ramach programu Erasmus+ – już kilka razy wyjeżdżały m.in. do Grecji, Szkocji i Hiszpanii. Teraz zaś zachwycił je wolontariat realizowany w ramach EKS-u i nie wykluczają, że w przyszłości skorzystają również z tego typu mobilności. Katarzyna Malinowska z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu podkreśla, że właśnie o takie bezpośrednie kontakty młodych ludzi w świętowaniu jubileuszu Erasmusa+ chodziło.

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 2/2022: